Suy niệm với Mẹ, ngày 18.04

0

Thứ Bảy, ngày 18.04.2015

Ga 6,16-21

“Thầy đây mà, đừng sợ” (Ga 6,20)

Như Mẹ: Sống trên trần gian này thì có lúc buồn có khi vui, có lúc hạnh phúc có khi thất vọng. Trong đời sống đức tin cũng vậy, có lúc ta cảm nhận Thiên Chúa thật gần, nhưng cũng có khi cảm thấy Người như xa lạ trước đau khổ ta đang phải chịu. Tại sao vậy? Tại ta chưa tin tưởng vào Thiên Chúa. Nếu xác tín rằng Thiên Chúa luôn ở bên cạnh mà nâng đỡ và ban sức mạnh, thì ta sẽ vững mạnh và không phải sợ gì.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin ban ơn Thánh Thần Chúa đến giúp chúng con trong những lúc sa ngã nản lòng để chúng con luôn can đảm vác thánh giá đời mình mà theo chân Chúa Kitô.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ đồng hành cùng chúng con trong những lúc khó khăn, và xin Mẹ cũng thương nhìn đến những ai đang gặp gian nan thử thách, chán nản và thất vọng.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon