Suy niệm với Mẹ, ngày 20.04

0

 Thứ Hai, ngày 20.04.2015 

Ga 6,22-29

“Các ông đi tìm tôi vì các ông đã được thấy
dấu lạ, hay vì đã được ăn no nê” (Ga 6,26).

Như Mẹ: Theo Chúa vì yêu mến và theo Chúa vì nhu cầu của thân xác là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu cảnh tỉnh chúng ta về thái độ của chúng ta khi theo Chúa: phải theo Chúa vì tin và vì yêu mến Chúa, chứ không vì cái gì hết.

Với Mẹ: Dân chúng thường tò mò thích dấu lạ và ưa thích các nhu cầu vật chất. Lạy Chúa, xin Chúa đặt vào tâm hồn chúng con một đức tin tinh tuyền và lòng mến chân thành để chúng con đi theo Chúa trung kiên bất chấp tất cả mọi khó khăn hay gian khổ.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã tin vào Chúa mạnh mẽ, Mẹ đã yêu Chúa hết lòng là vì Chúa, chứ không vì cái gì hết. Xin Mẹ giúp chúng con biết tìm đến với Chúa, là nguồn sống đích thực của chúng con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon