Suy niệm với Mẹ, ngày 21.04

0

 Thứ Ba, ngày 21.04.2015

Th. Anselmô, gm – tsht

Ga 6,30-35

“Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói” (Ga 6,35).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã tuyên bố Người là Bánh trường sinh, Bánh đem lại sự sống đời đời. Con người luôn khao khát sự sống đời đời. Nhưng làm sao có được sự sống đời đời? Ai muốn có sự sống ấy thì phải ăn bánh mà chính Chúa Giêsu ban tặng. Không ăn bánh đó, thì không thể có sự sống đời đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con có thể bỏ thời gian và sức lực để đi tìm của cải chóng qua nhưng không dám dành thời giờ cho việc học hỏi Lời Chúa và tham dự thánh lễ hằng ngày. Xin Chúa giúp con biết khôn ngoan trong việc tích trữ lương thực cần thiết cho sự sống đời đời.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn kết hiệp với Chúa Giêsu, xin Mẹ giúp con biết mang lấy tâm tình của Mẹ mà yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon