Suy niệm với Mẹ, ngày 03.5

0

Ngày 03.05.2015

Chúa Nhật 5 PS – Năm B

Th. PHILIPHÊ và Th. GIACÔBÊ

Ga 15,1-8

“Thầy là cây nho, anh em là cành.
Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).

Như Mẹ: Cành nho gắn liền với thân cây nho. Nhờ gắn liền với thân cây, cành mới có thể sống và sinh hoa trái được. Chúa Giêsu là thân cây nho, còn chúng ta là cành cây nho. Ai gắn liền với Chúa thì mới sinh được hoa trái. Càng gắn liền với Chúa, chúng ta càng sinh nhiều hoa trái.

Với Mẹ: Làm nghề trồng nho, người ta mong hái được nhiều trái nho. Lạy Chúa, chúng con là những cành nho, nhưng lại là những cành khô héo bởi vì chúng con chưa gắn liền với Chúa. Xin cho chúng con luôn gắn chặt với Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Mẹ liên kết chúng con với Chúa như Mẹ luôn gắn liền với Chúa xưa kia.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.