Suy niệm với Mẹ, ngày 09.05

0

Thứ Bảy, ngày 09.05.2015        

Ga 15,18-21

“Anh em không thuộc về thế gian
và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian,
nên thế gian ghét anh em” (Ga 15,19).

Như Mẹ: Người ta thường nói, con người có ba thứ kẻ thù: ma quỷ, thế gian và xác thịt. Thực ra, ba thứ này là một. Những gì xấu xa, giả dối và tội lỗi thì thuộc về thế gian, ma quỷ. Chúa Giêsu đã chọn và tách chúng ta ra khỏi thế gian. Và chính Chúa cũng cầu nguyện xin Cha gìn giữ chúng ta khỏi ác thần của thế gian này.

Với Mẹ: Sống trong thế gian này, chúng con luôn bị ma quỷ tìm cách cắn xé. Sự dữ, giả dối và bất công ngày càng nhiều. Xin cho người tín hữu biết cậy trông vào sức mạnh của Chúa mà giữ vững đức tin giữa dòng đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, Mẹ không hề nhiễm bụi dơ của thế gian. Xin Mẹ gìn giữ chúng con luôn hướng lòng về Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.