Suy niệm với Mẹ, ngày 13.05

0

Thứ Tư, ngày 13.05.2015

Đức Mẹ Fatima

Ga 16,12-15

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13).

Như Mẹ: Sự thật toàn vẹn là gì? Sự thật toàn vẹn là nhận biết Chúa Cha và nhận biết Chúa Kitô là Đấng mà Chúa Cha sai đến. Nhờ nhận biết sự thật này, chúng ta mới có được sự sống đời đời. Chính nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta mới có thể biết được sự thật toàn vẹn.

Với Mẹ: Thế giới đang tràn lan giả dối. Con người ngày nay dễ dàng lừa dối nhau vì những giá trị vật chất thấp hèn. Xin Chúa cho người Kitô hữu chúng con biết sống theo sự thật, chỉ có sự thật mới giải thoát chúng con khỏi đau khổ của sự chết.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, Mẹ luôn sống theo sự thật. Xin Mẹ dạy bảo chúng con biết sống thật, để nhờ sống thật chúng con được bình an trong tâm hồn ngay ở đời này.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.