Suy niệm với Mẹ, ngày 16.5

0

Thứ Bảy, ngày 16.05.2015

Tuần 6 PS

Ga 16,23b-28

“Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy” (Ga 16,23).

Như Mẹ: Hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu. Thực tế, chúng ta thường xin mà không được, vì chúng ta xin điều không hợp ý của Cha, và chúng ta xin không nhân danh Chúa Giêsu. Để được nhận lời, chúng ta phải xin điều hợp với ý của Cha và nhân danh Chúa Giêsu.

Với Mẹ: Con người ta đi theo Chúa nhiều khi vì giá trị vật chất. Cầu nguyện là chỉ để xin những điều liên quan đến vật chất. Hễ đến với Chúa là chỉ biết xin thôi. Xin Chúa giúp chúng con biết cầu nguyện như Chúa đã dạy chúng con, và xin cho chúng con biết hết lòng tạ ơn Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực khôn cực ngoan, Mẹ luôn sống theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Xin Mẹ hướng dẫn chúng con để chúng con biết cầu nguyện cho đúng ý của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.