Suy niệm với Mẹ, ngày 22.5

0

Thứ Sáu, ngày 22.05.2015

Th. Rita Cascia, nt

Ga 21,15-19

“Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,17).

Như Mẹ: Trước khi trao quyền lãnh đạo Giáo Hội cho thánh Phêrô, Chúa Giêsu đã ba lần hỏi ông về một điều duy nhất: “con có yêu mến Thầy không?”. Điều này cho ta thấy tình yêu là cốt lõi của Kitô giáo, là nền tảng của việc trao ban và lãnh nhận sứ vụ của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin giúp chúng con cảm nhận được tình yêu Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời, nơi các biến cố, các sự vật và nơi những con người sống quanh mình, để chúng con có được sự can đảm hơn mà dấn bước làm chứng nhân cho Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin giúp chúng con biết sống bác ái với mọi người, nhất là những người nghèo khổ, vì đây là việc cụ thể minh chứng cho tình yêu của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.