Suy niệm với Mẹ, ngày 23.5

0

Thứ Bảy, ngày 23.05.2015

Tuần 7 PS

Ga 21,20-25

Chúa Giêsu nói với ông Phêrô: “Phần anh, anh hãy theo Thầy” (Ga 21,22).

Như Mẹ: Được làm môn đệ Chúa Giêsu là một diễm phúc. Ông Phêrô đã theo Chúa Giêsu từ lâu, nhưng hôm nay, ông vẫn như muốn so bì với ông Gioan. Chúa Giêsu đã phải nhắc ông là: “anh hãy theo Thầy”. Theo Thầy, thì đừng có để ý tới những chuyện vặt vãnh nữa! Chúng ta có hay so bì mình với người này người nọ đối với Chúa không?

Với Mẹ: Nhiều người theo Chúa, nhưng vẫn còn lưu luyến với những chuyện thế gian hoang đường, xin Chúa củng cố bước đường theo Chúa của người Kitô hữu chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, Mẹ theo Chúa trọn đời. Xin Mẹ đồng hành với từng người chúng con trên hành trình đức tin, để chúng con nhắm thẳng mà tiến tới với Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.