Suy niệm với Mẹ, ngày 24.5

0

Chúa Nhật, ngày 24.05.2015

CTT HIỆN XUỐNG

Ga 20,19-23

“Như Chúa Cha đã sai Thầy,
thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21).

Như Mẹ: Chúa Giêsu về trời, Chúa hứa ban Chúa Thánh Thần xuống trên các tông đồ. Người tông đồ là người được Chúa Giêsu sai đi. Khi lãnh nhận Phép Rửa, chúng ta trở thành tông đồ, trở thành người được Chúa sai đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Với Mẹ: Nhiều người ở nhiều nơi chưa biết đến Tin Mừng cứu độ của Chúa. Xin Chúa sai Chúa Thánh Thần xuống thúc đẩy các Kitô hữu chúng con, để mỗi người chúng con nhiệt tình ra đi loan báo Tin Mừng cho anh chị em của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, Mẹ đã được tràn đầy Chúa Thánh Thần trong ngày truyền tin, xin Mẹ khẩn cầu Chúa Thánh Thần xuống trên Hội Thánh để sứ vụ tông đồ sinh được nhiều hoa trái ân sủng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.