Thiên Chúa Ba Ngôi ở cùng chúng ta

0

Thiên Chúa Ba Ngôi ở cùng chúng ta

I. LỜI CHÚA: Mt 28,16-20

16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

II. SỐNG LỜI CHÚA

Hôm nay, chúng ta cử hành lễ Chúa Ba Ngôi với tình yêu và lòng phó thác của những người con thảo yêu mến thực thi ý Cha. Chúng ta hạnh phúc trước mạc khải và lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”(Mt 28, 18-19). Nhưng làm sao chúng ta có thể giới thiệu đức tin của mình cho những người chung quanh để họ cũng được ở trong mối tương quan tình yêu của Chúa Ba Ngôi như chúng ta? Làm sao chúng ta có thể cho họ thấy Đức Giêsu đang ở cùng chúng ta và cũng đang yêu thương họ? Thiết nghĩ chúng ta hãy nguyện xin chính Đức Giêsu tiếp tục sứ vụ của Chúa trong chúng ta.

1. Đức Giêsu mạc khải Thiên Chúa là tình yêu

Không ai có thể hiểu thấu và lý giải được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính Thiên Chúa tự mặc khải cho chúng ta biết Ngài là Thiên Chúa Cứu Độ – Đấng ban sự sống và tình yêu cho nhân loại. Tất cả cuộc đời của Đức Giêsu trong lời giảng dạy cũng như trong hiến tế thập giá, Người chỉ có một mục đích duy nhất là tỏ cho chúng ta thấy tình yêu cứu độ của Chúa Cha: “Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”(Ga 3,16). Đức Giêsu cũng tự  nhận mình là ‘nước hằng sống’ (x. Ga 4,10; 7, 37) và ‘bánh trường sinh’: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !” (Ga 6,34) ; Người cũng ví mình như ‘người mục tử nhân lành’, hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên (x.Ga 10,11).

Trong tất cả mọi hình ảnh, Đức Giêsu chỉ muốn diễn tả một điều: Thiên Chúa là tình yêu, một tình yêu cao cả đến nỗi đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình. Đồng thời Người tỏ cho chúng ta hiểu rằng: Ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha vì Chúa ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Chúa.(x. Ga 14, 8-11). Nhưng nếu không có Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể hiểu được những lời mặc khải yêu thương của Chúa Giêsu. Vì thế, Chúa Giêsu đã nói: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật” (Ga 14,16-17); và đó là mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi mà Chúa Giêsu muốn mạc khải cho chúng ta.

Vậy, chúng ta hãy tin tưởng tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá và cầu nguyện, đọc và suy niệm Lời Chúa. Chính Thiên Chúa tự mạc khải tình yêu cứu độ của Ngài cho chúng ta và cho những người chúng ta muốn dẫn vào mối tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi.  

2. Thiên Chúa tình yêu ở cùng chúng ta.

Nếu chúng ta muốn giới thiệu Thiên Chúa cho người khác, hay muốn giúp một ai đó tin vào tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, trước tiên chúng ta phải xác tín vào tất cả những điều Thiên Chúa đã hứa trong lời của Chúa, đặc biệt là lời sau cùng của Đức Giêsu: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”(Mt 18,20). Vâng, nếu chúng ta thực sự tin nhận rằng Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta, quyền năng của Ngài đang hành động trong chúng ta, tình yêu của Người đang chăm sóc, cảm thông, tha thứ cho chúng ta, chúng ta sẽ có đầy kinh nghiệm để chia sẻ với những người chúng ta gặp gỡ về quyền năng, tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa.

“Thày sẽ ở cùng anh em luôn mãi”. Lời hứa thật đơn giản! Nhưng đó là lời bảo đảm quan trọng nhất Đức Giêsu đã ban cho các môn đệ của Người: Hãy tin tưởng vào Thày. Thày sẽ ở cùng anh em luôn mãi. Lời hứa này không có nghĩa là công cuộc loan báo Nước Trời của các ông sẽ được bảo đảm luôn luôn thành công, không gặp khó khăn, gian khổ nào. Nhưng các môn đệ đã hiểu rằng: với Đức Giêsu, Đấng đã chiến thắng sự chết, các ông cũng sẽ có can đảm và sức mạnh để đối diện với bất cứ một thách đố nào trong công cuộc truyền giáo.

Nói cách khác, khi Đức Giêsu ở trong chúng ta, Thánh Thần của Người sẽ dạy chúng ta sống như  Người đã sống, yêu như Người đã yêu. Khi đó, chúng ta sẽ được thúc đẩy hy sinh mạng sống mình như Đức Giêsu để phục vụ những người nghèo khổ, cô đơn; thăm viếng, an ủi những bệnh nhân đơn thân không ai giúp đỡ; thông cảm với những người luôn gây sự làm phiền lòng chúng ta; tha thứ cho những người thân yêu đã phản bội, nói xấu, làm mất danh dự của chúng ta. Đó là những phương cách chúng ta ở lại trong Đức Giêsu là cây nho đầy sức sống và tình yêu để chúng ta có thể sinh hoa trái, giúp cho nhiều người nhận biết Chúa và trở nên môn đệ của Chúa.

3. Chúng ta có luôn ở với Thiên Chúa không?

Thiên Chúa tình yêu luôn ở với chúng ta nhưng mỗi người chúng ta có luôn ở với Chúa hay không? Tùy theo niềm tin và kinh nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng ta nhiều hay ít mà đời sống chúng ta có thực sự hạnh phúc hay không. Những bận bịu lo toan cho bản thân và gia đình với những nhu cầu cuộc sống: ăn uống, học hành, việc làm, giải trí,… nhiều khi đã làm cho chúng ta tách rời Thiên Chúa. Tiếc thay, những khi chúng ta quên Thiên Chúa, nhiều sự mất mát đã xảy ra cho bản thân và gia đình của chúng ta! Vậy, chúng ta hãy nuôi dưỡng niềm tin bằng đời sống cầu nguyện vì cầu nguyện là ở trong mối tương quan thân tình và sống động với Thiên Chúa. Cầu nguyện là một ơn ban, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể cầu nguyện; ngay cả khi chúng ta là một tội nhân. Khi cầu nguyện, Thiên Chúa ở với chúng ta như Cha, Con và Thánh Thần; và khi chúng ta ở với Chúa, chúng ta cũng ở với nhau và giúp nhau trở nên những người con ngoan thảo của Thiên Chúa tình yêu.

Lạy Giêsu, Chúa đang hiện giữa chúng con, mặc khải cho chúng con biết Chúa Cha là Thiên Chúa tình yêu. Chúa cũng gửi Thánh Thần đến ở trong chúng con như Đấng Bảo Trợ để hướng dẫn chúng con sống yêu thương theo ý của Cha. Xin cho nhiều người tin nhận biết Chúa, cùng chúng con làm dấu Thánh giá tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa cứu độ toàn thể nhân loại. Amen.

Têrêsa Phạm Thị Oanh

Comments are closed.