Trong tấm bánh nhỏ mọn

0

Trong tấm bánh nhỏ mọn,
Cả một trời Tình yêu,
Thần Linh Chúa hiện xuống :
Ngọc thể Chúa mỹ miều !
Vật chất được thăng hoa,
Rượu nho và bánh miến,
Thành thịt Máu Chúa ta,
Cho muôn đời trìu mến !
Ôi ! nguồn suối chóp đỉnh,
Mọi hoạt động Thần Linh,
Trước tuyệt vời Ơn Thánh,
Con cúi đầu lặng thinh !
Đất trời bỏ đi đâu ?
Trăng hoa quì thờ lạy,
Ôi ! Bí tích Nhiệm Mầu,
Đốt lòng con nóng cháy,
Đừng khóc nữa, em ơi !
Trăng sao cười em đó,
Chúa ở suốt cuộc đời,
Từng nhịp tim hơi thở
Ôi ! Bí tích thần Linh,
Con chắp tay thờ lạy,
Hợp với Mẹ đồng trinh,
Lòng Tin yêu nồng cháy.

Xuân Ly Băng

Comments are closed.

phone-icon