Kinh nguyện chính thức của Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia 2015

0

KINH NGUYỆN CHÍNH THỨC

CỦA ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH THẾ GIỚI TẠI PHILADELPHIA 2015

Lạy Chúa là Cha chúng con/
trong Chúa Giêsu, Con Cha/
Đấng Cứu Độ chúng con/
Cha đã cho chúng con được làm con cái Cha/
trong gia đình Hội Thánh./
Xin hồng ân và tình yêu của Cha/
giúp các gia đình chúng con/
khắp mọi nơi trên thế giới/
được hiệp nhất với nhau/
và trung thành với Lời Cha./
Xin cho tấm gương của Thánh Gia Thất/
với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần/
hướng dẫn mọi gia đình chúng con/
nhất là các gia đình đang gặp thử thách/
trở nên mái ấm của hiệp thông và cầu nguyện/
luôn biết tìm kiếm chân lý/
và sống trong tình yêu của Cha./
Chúng con nguyện xin Cha/
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con./ Amen.
Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse/
Xin cầu cho chúng con!

Comments are closed.

phone-icon