Suy niệm với Mẹ, ngày 22.6.2016

0

Thứ Tư, ngày 22.6.2016 – Tuần XIII TN

Mt 7, 15-20

“Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai” (Mt 7,16).

Như Mẹ: Có câu rằng “xem quả thì biết cây”. Những hành vi thể hiện ra bên ngoài của con người phản ánh đời sống nội tâm của họ. Thế nào là người Kitô hữu đích thực? Cứ nhìn vào đời sống họ thì sẽ biết họ như thế nào. Người tín hữu nào phản chiếu niềm tin của mình qua đời sống bác ái yêu thương, người đó là môn đệ của Chúa Kitô.

Với Mẹ: Xin Chúa cho các thành phần trong Giáo Hội biết sống đúng chức năng của mình với một niềm tin tưởng vào quyền năng của Chúa, không ngừng sinh hoa quả dồi dào là một đời sống tin yêu và phó thác.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh,
Mẹ đã sinh ra hoa trái ân sủng tốt đẹp là Chúa Giêsu, xin Mẹ hướng dẫn chúng con biết sống gắn bó với Chúa Giêsu nhiều hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.