Suy niệm với Mẹ, thứ Hai ngày 28.11.2016

0

Thứ Hai, ngày 28.11.2016 – Tuần I MÙA VỌNG, NĂM A
Mt 8, 5-11

“Thưa Ngài, xin Ngài nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (Mt 8,8)

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến niềm tin, đến sự phó thác trọn vẹn vào Thiên Chúa. Đức tin dù bé bằng hạt cải thì có ngày cũng sẽ đem lại hoa trái dồi dào trước nhan Chúa. Đây là bí quyết để chúng ta có thể vui hưởng bình an và hạnh phúc Nước Trời ngay từ cuộc sống trần thế này.

Với Mẹ: Chúa chỉ cần chúng con khiêm tốn đặt trọn niềm tin vào Chúa, luôn biết sống trong hy vọng và chu toàn việc bổn phận hằng ngày. Vì cám dỗ hay vì yếu đuối, chúng con đã bỏ quên Chúa mà đi tìm thứ khác. Xin Chúa giúp chúng con biết đặt trọn niềm tin nơi Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ nói với Chúa giúp chúng con một lời, để chúng con được mạnh sức trong niềm tin cậy mến.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.