Thơ: Gương Trung Chính

0

133

Chúng con đến tỏ lòng tôn kính,
Thánh Giuse trung chính tuyệt vời,
Khắp nơi mọi nước mọi đời,
Dâng niềm sùng mộ con người tín trung.

Nhìn vào gương anh hùng nhân ái,
Thánh Giuse chẳng ngại vâng lời,
Đón người trinh nữ bạn đời,
Về cùng chung sống với người đồng trinh.

Ôi Giuse công minh chính trực,
Nghe Sứ Thần báo lúc đêm thâu,
Dậy đem Con Trẻ trốn mau,
Vâng lời lanh lẹ trước sau chu toàn.

Chúng con đến hợp hoan ca ngợi,
Thánh Giuse sống bởi Đức Tin,
Chúng con tha thiết nguyện xin,
Cho đoàn con sống vẹn nghìn chữ trung!

Nữ tu Maria Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.