Chúa Giêsu biết rằng giờ của Người đã đến (Ga 13,1) – Suy niệm Thứ năm Tuần Thánh

0

Suy niệm: Ga 13,1-15

Thứ Năm Tuần Thánh: Thánh Lễ Bữa Tối của Chúa

Chúa Giêsu biết rằng giờ của Người đã đến (Ga 13,1)

Đây là một lời nói ám chỉ mà chúng ta nên chú ý đặc biệt. Chúa Giêsu hoàn toàn biết rằng sứ mạng của Người sắp hoàn thành. Người biết rằng Người sắp phải “bỏ thế gian này để về cùng Chúa Cha” (Ga 13,1). Sự nhận thức này đi vào trong những tư tưởng của Chúa Giêsu mang lại một cảm giác khẩn cấp. Nó nhấn mạnh rằng chúng ta sắp phải làm chứng cho những hành động cuối cùng và những lời nói của Người. Vì thế chúng ta hãy hỏi “Chúa Giêsu làm gì với giờ của Người? Chúa Giêsu nói gì?”

Những bài đọc hôm nay không cho chúng ta nhiều lời đối thoại, nhưng cho chúng ta những bức tranh sống động và đáng ghi nhớ về các hành động của Chúa Giêsu. Người đã rửa chân cho các môn đệ, ngay cả chân của Giuđa, kẻ phản bội. Chúa Giêsu cùng các môn đệ tham dự bữa ăn Vượt Qua trong bầu khí nặng nề với sự biết trước (cuộc Khổ nạn) và sự kinh hãi. Chúa Giêsu đã dâng hiến cho họ Mình và Máu của chính Người trong lễ ban Thánh Thể đầu tiên.

Đó là tình yêu bao trùm trong những hành động này, như thể tình yêu đã truyền cảm hứng cho Chúa Giêsu. Đó là một tình yêu muốn cứu vớt những gì đã hư mất, một tình yêu tự tuôn trào để chúng ta có thể được tha thứ. Đó là một tình yêu không bao giờ nghi ngờ, không bao giờ nao núng và không bao giờ tan biến.

Điều mà Chúa Giêsu đã diễn tả cho các môn đệ của Người thì Người cũng muốn bày tỏ cho bạn. Vì thế, bạn hãy cố gắng đặt chính mình vào trong cảnh tượng lúc ấy. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong phòng ở trên khi Chúa Giêsu bắt đầu rửa chân cho các môn đệ. Người muốn họ biết rằng Người yêu thương họ ngay lúc bây giờ và ở đó. Người cũng muốn họ nhớ hành động (rửa chân) của Người trong những ngày này đã diễn ra như thế để họ nắm giữ tình yêu đó, ngay cả khi Chúa Giêsu bị treo trên thập giá.

Bạn sẽ nghe đoạn Tin Mừng này tại Thánh Lễ chiều tối nay khi Tam Nhật Thánh bắt đầu. Hãy chú ý lắng nghe. Hãy cố gắng hiểu thấu sự bao la của tình yêu Giêsu. Hãy xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn những sự nhận thức mới. Hãy khiêm tốn đón nhận ân sủng mà Thiên Chúa ban cho bạn tối nay – tình yêu mà Chúa đã ban cho mọi người, cho đến tận cùng thời gian.

“Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã yêu thương các bạn của Chúa cho đến cùng. Cám ơn Chúa vì tình yêu Chúa dành cho con”.

 Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.