Ý cầu nguyện tháng Ba 2018 của Đức Thánh Cha: Cầu cho sự huấn luyện phân định thiêng liêng

0

Ý cầu nguyện tháng Ba 2018 của Đức Thánh Cha:
Cầu cho sự huấn luyện phân định thiêng liêng

Cầu cho Giáo hội hiểu rõ giá trị của việc huấn luyện phân định thiêng liêng, cả ở mức độ cá nhân và cộng đoàn.

2 tháng Ba, 2018

JIM FAIR

YouTube Screenshot

Ý cầu nguyện tháng Ba 2018 của Đức Thánh Cha là về sự huấn luyện phân định thiêng liêng: “Cầu cho Giáo hội hiểu rõ được giá trị của việc huấn luyện phân định thiêng liêng, cả ở mức độ cá nhân và cộng đoàn.”

Ý cầu nguyện được phổ biến trên toàn thế giới bởi Mạng lưới Cầu nguyện Toàn thế giới của Đức Thánh Cha.

Trong video thúc đẩy ý cầu nguyện phát hành ngày 2 tháng Ba, 2018, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “Giữa tất cả những điều mà chúng ta nghe thấy và những thông điệp chúng ta nhận được, chúng ta phải học cách phân định những gì Chúa Ki-tô đang nói với chúng ta. Để làm được điều này, chúng ta phải có sự huấn luyện tốt đặt nền tảng trên sự nhận thức tiếng nói của Thiên Chúa.”

https://www.youtube.com/watch?v=DY2ZA9iSznY

Lời Đức Thánh Cha trong video:

Giữa tất cả những điều mà chúng ta nghe thấy và những thông điệp chúng ta nhận được, chúng ta phải học cách phân định những gì Chúa Ki-tô đang nói với chúng ta. Để làm được điều này, chúng ta phải có sự huấn luyện tốt đặt nền tảng trên sự nhận thức tiếng nói của Thiên Chúa.

“Giáo hội ngày nay cần phải phát triển khả năng phân định thiêng liêng.

Có nhiều cách để sống cuộc sống tốt đẹp, dùng cuộc sống để phục vụ con người và những lý tưởng Ki-tô giáo.

Chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng vì yêu thương và để yêu thương. Mọi người Ki-tô hữu phải phát triển khả năng “đọc được” bên trong cuộc sống của mình và hiểu được Thiên Chúa đang kêu gọi người ấy điều gì và ở đâu, để thực hiện được sứ mạng của mình.

Thời đại chúng ta đang sống đòi hỏi rằng chúng ta phải phát triển khả năng sâu sắc về sự phân định … Để phân định, giữa tất cả những tiếng gọi mà chúng ta nghe thấy, đâu là tiếng gọi của Chúa, đâu là tiếng gọi của Người là Đấng dẫn đưa chúng ta đến sự Phục sinh, đến sự sống, và tiếng gọi giải thoát chúng ta không rơi vào “văn hóa của sự chết.”

Chúng ta cùng cầu xin cho Giáo hội hiểu rõ được giá trị của việc huấn luyện phân định thiêng liêng, cả ở mức độ cá nhân và cộng đoàn.”

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 3/3/2018]

Comments are closed.

phone-icon