“Anh em hãy trở thành những người trợ tá của Chúa Thánh Thần” – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 10.04.2018

0

“Anh em hãy trở thành những người trợ tá của Chúa Thánh Thần”
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 10.04.2018

Thế giới cần tới Lòng Thương Xót, vì Lòng Thương Xót kiến tạo nên sự hiệp nhất và chiến đấu chống lại sự ác. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào trưa thứ Ba vừa qua tại Đền Thờ Thánh Phê-rô. Cùng với các Thừa Sai Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh Lễ này để bế mạc cuộc đại hội của các Ngài tại Rô-ma.

Tái sinh và sống trong sự hiệp thông chính là hai khía cạnh có một mối liên hệ khắng khít với nhau của Đức Tin Ki-tô giáo – Đức Thánh Cha giải thích. Ngài nhắc nhớ các vị Thừa Sai rằng, họ được sai đi với tư cách là “những người phục vụ con người”. Vì thế, các Ngài chính là “những trợ tá của Chúa Thánh Thần”.

Một trong những ý nguyện của Đức Thánh Cha khi Ngài công bố Năm Thánh Lòng Thương Xót cách nay hai năm, chính là việc sai các vị Thừa Sai nói trên tới tất cả năm châu, để các Ngài giảng dậy, ngồi Tòa và tha thứ các tội lỗi. Như Ni-cô-đê-mô, con người ngày nay cũng cần tới một “sự tái sinh cá nhân” – Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

Nhưng hãy coi chừng: vấn đề không phải là trở thành những Linh mục khoác lác, tức những kẻ nghĩ rằng, mình có một đặc sủng đặc biệt. Không. Anh em chỉ là những Linh mục bình thường, khiêm tốn, dịu hiền và hài hòa. Anh em hãy ở trong tình trạng để cho mình được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần!

Trong thời đại hôm nay, điều quan trọng là mang Thập Giá của Chúa Ki-tô vào trong “các vùng sa mạc của thế giới”. Không phải chỉ có sự hiện diện sống động của Thiên Chúa mới dẫn tới sự hiệp thông, nhưng một lối sống thúc giục việc loan báo Tin Mừng cũng dẫn tới sự hiệp thông ấy. Tin Mừng cần phải được lắng nghe bởi tất cả mọi người.

Trong thực tế, cả Giáo hội lẫn thế giới ngày nay đều đặc biệt cần tới Lòng Thương Xót, vì sự hiệp nhất trong Chúa Ki-tô mà Thiên Chúa muốn, sẽ phải chiến thắng sự ác. Sự ác tận dụng mọi cơ hội của thời đại hôm nay để dẫn con người đi theo hướng sai quấy. “Ngay cả khi những phương tiện sự ác xem ra có vẻ rất tốt đi nữa thì chúng cũng vẫn có thể chia tách thay vì hợp nhất.”

Theo vaticannews.va – 10.04.2018, 14:51

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon