Một Thiên Chúa nổi giận

0

MỘT THIÊN CHÚA NỔI GIẬN?

Sự lý giải những điều Thánh Phaolo đề cập
“cơn thịnh nộ của Thiên Chúa”

Bottom of Form
Bởi: KEVIN PERROTTA

“Bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ Máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa” (Rm 5,9). Trước hết Phaolo có thể dường như đang nói rằng Chúa Giêsu, Đấng giàu lòng thương xót, đã cứu chúng ta khỏi Thiên Chúa, Đấng phẫn nộ. Nhưng có một sự tương phản giữa một Người Cha nổi giận và một Người Con động lòng trắc ẩn thì không đúng với tư tưởng của Phaolo.

Phaolo nói về Thiên Chúa, Cha của Chúa Giêsu Kitô, như người “Cha giàu lòng từ bi lân tuất” (2 Cr 1,3). Và Chúa Giêsu, không thể tương phản với Chúa Cha, vì Người là “hình ảnh của Thiên Chúa” (2 Cr 4,4). Chúa Giêsu làm cho tình yêu của Chúa Cha trở nên hữu hình (rõ rệt) cho chúng ta. Tình yêu đó đã hoàn thành kế hoạch thương xót của Chúa Cha dành cho chúng ta là Chúa Giêsu tự hạ sống thân phận con người và Người đã hy sinh mạng sống mình vì chúng ta trên thập giá (x. Pl 2, 5-11).

Nhưng nếu Chúa Cha giàu lòng trắc ẩn, thì Phaolo nói đến “cơn thịnh nộ của Thiên Chúa” có ý nghĩa gì? Làm sao Thiên Chúa có thể đồng thời vừa là Đấng thương xót vô hạn vừa là Đấng nổi giận cách đáng sợ? Sự mâu thuẫn bên ngoài bắt đầu rõ ràng khi chúng ta nhận ra rằng việc nói về “cơn thịnh nộ” của Thiên Chúa là một cách diễn tả sự phản đối bất di bất dịch đối với tội lỗi. Thiên Chúa cương quyết loại bỏ mọi thứ làm sai lạc và làm hư hỏng sự sáng tạo tốt đẹp của Người, đặc biệt sự sáng tạo con người của Người – mọi sự làm suy giảm tình yêu, bình an và niềm vui mà Người đã dự tính cho nhân loại. “Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa” là sự dấn thân của Người để tiêu diệt hoàn toàn tội lỗi. Điều đó cùng với cảm giác về cơn thịnh nộ của Thiên Chúa mà Phaolo đang nói tới “Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa được mạc khải chống lại mọi thứ vô luân và bất chính của những người lấy sự bất chính mà giam hãm cầm chân lý” (Rm 1,18). Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa được mạc khải trong việc phán xét của Người trên tội lỗi.

Các tác giả Tân Ước dạy rằng Thiên Chúa yêu thương các tội nhân cách không thể hiểu nổi và Người thịnh nộ cách không thỏa hiệp đối với tội lỗi. Nếu chúng ta cứ dính vào tội lỗi của chúng ta, chúng ta hãy đặt chúng dưới sự phán xét của Thiên Chúa, chúng vốn là đối tượng của cơn thịnh nộ của Chúa. Thật là mối quan hệ bất hạnh của chúng ta với tội lỗi mà Thiên Chúa đã bắt đầu thay đổi bằng cách sai Con Trai mình vào trong thế gian. Chúa Giêsu đã đến để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta. Điều này đưa chúng ta từ một tình trạng cảm nghiệm về cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đến một kinh nghiệm về tình yêu của Người (x. Cl  1,13-14). Chiều sâu của tình yêu Thiên Chúa được đo lường bằng cái giá Người đã trả để giải thoát chúng ta: mạng sống của chính Người Con của Người. Thiên Chúa đã rất muốn giải thoát chúng ta khỏi chịu cơn thịnh nộ đáng phải đổ xuống trên tội lỗi “đến nỗi Người đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

Trích từ Quà tặng của Lòng Sám Hối (Keys to the Bible Series) by Kevin Perrotta (The Word Among Us, 2014).

Theo the Word Among us
Personal Spirituality Resources
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon