Ai tín: Nữ tu Maria Josephina Vũ Thị Minh Tâm

0

“Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ Trời Cao
Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su.” (Pl 3,14)

AI TÍN

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,
Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp xin kính báo:

Nữ tu MARIA JOSEPHINA VŨ THỊ MINH TÂM
Sinh năm 1936
tại Quần Liêu, Bùi Chu
Khấn Dòng năm 1959
Đã được Chúa gọi về
lúc 13g30 ngày 05 tháng 05 năm 2018
tại Trụ sở Trung ương Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp,
134/4 khu phố 5, Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai.
Hưởng thọ: 82 tuổi, Khấn Dòng: 59 năm

Thánh Lễ An Táng đồng tế được cử hành
vào lúc 8g00 thứ Hai, ngày 07 tháng 05 năm 2018
tại nguyện đường Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai.
Kính xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn nữ tu MARIA JOSEPHINA
được sớm hưởng tôn nhan Chúa.
Xin chân thành cảm tạ.

Tm. Hội dòng

Nữ tu Agnès Hoàng Thị Hòa, O.P.

Phụ tá Bề trên Tổng quyền

……………………………………………………………..

Xin Quý Cha đồng tế mang lễ phục tím

Comments are closed.