Đức Thánh Cha: “Người ta có thể giảng dậy về sự khó nghèo như thế nào đây khi họ sống như một Pha-ra-ô?”

0

Đức Thánh Cha: “Người ta có thể giảng dậy về sự khó nghèo
như thế nào đây khi họ sống như một Pha-ra-ô?”

Vào chiều thứ Hai vừa qua, trong bài diễn văn khai mạc phiên họp thường niên của Hội Đồng Giám Mục Italia (CEI) tại Đại Sảnh Đường Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới nằm trong khu vực Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã kêu gọi các Đức Giám của quốc gia này hãy dấn thân hơn nữa để chống lại sự tham nhũng. Ngài đòi hỏi những hoạt động kinh doanh tiền tệ trong phạm vi Giáo hội cần phải được thực hiện với sự minh bạch hơn.

Tại một số Giáo Phận, rất nhiều tiền bạc đã bị biển thủ, cũng như đã có những hoạt động kinh doanh tiền bạc thiếu minh bạch và đầy mờ ám – Đức Thánh Cha than phiền. Một lối sống nghèo khó và giản dị được ví như một “người mẹ” và như một “bức tường phòng thủ” trong đời sống tông đồ – Đức Thánh Cha chia sẻ. “Người ta có thể giảng dậy về sự khó nghèo như thế nào đây khi họ sống như một Pha-ra-ô?” Về lãnh vực này, Giáo hội phải tiến về phía trước với những gương sáng: “Chúng ta có bổn phận phải hành động với tư cách là những người làm gương sáng theo những nguyên tắc rõ ràng, tức những nguyên tắc có giá trị đối với tất cả mọi người” – Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

Giải quyết cách sáng tạo trước vấn đề thiếu Linh mục

Trong bài diễn văn nói buông của mình, Đức Thánh Cha còn khuyến khích các Giám mục Ý hãy linh động hơn nữa trong việc thuyên chuyển các Linh mục tại Italia. Trong mối liên hệ đến vấn đề thiếu Linh mục, Đức Thánh Cha cho rằng, việc gửi các Linh mục từ những Giáo phận đang có nhiều ơn gọi tới những khu vực đang thiếu Linh mục, là điều rất cần thiết. Ở đây, Giáo hội tại Ý nên sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề – Đức Thánh Cha kêu gọi. Ngài cũng liên hệ tới Thông Điệp “Fidei Donum – Hồng Ân Đức Tin” mà Đức Thánh Cha Pi-ô XII đã viết để kêu gọi các Giáo phận cử các Linh mục tới Phi Châu, Á Châu và Nam Mỹ hầu giải quyết vấn đề thiếu Linh mục tại đó trong thời gian đó. Giáo hội tại Ý cũng nên thực hiện một mô hình tương tự như thế trong nội hạt nước Ý – Đức Thánh Cha đề nghị.

Đừng sợ hãi trước việc sáp nhập

Ngoài ra, trước các Đức Giám Mục Italia, Đức Thánh Cha còn tái đề cập tới việc giảm bớt con số các Giáo Phận tại Ý. Việc tái cấu trúc và sáp nhập những cơ quan hành chánh của Giáo hội cũng là một “điều cần thiết xét về khía cạnh mục vụ” kể cả tại Italia, và điều này nên sớm được hoàn tất – Đức Thánh Cha ủng hộ dự án đã được đề nghị bởi Đức Thánh Cha Phao-lô VI. Thực ra, kể từ ngày đăng quang Giáo Hoàng tới nay, Đức Thánh Cha người Argentina vẫn thường xuyên đề cập tới một cuộc cải tổ như thế. Tuy nhiêu, trong các Giáo hội địa phương tại Ý cũng đang có khá nhiều những chống đối nhắm vào dự án đó. Vì thế, giờ đây Hội Đồng Giám Mục Ý sẽ phải thẩm định một phương án khả thi nhằm thực hiện những cuộc sáp nhập như được nêu trên.

Theo vaticannews.va – 21 May 2018, 17:46

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.