Đức Thánh Cha Phao-lô VI sẽ được Phong Thánh tại Rô-ma vào ngày 14 tháng 10

0

Đức Thánh Cha Phao-lô VI
sẽ được Phong Thánh tại Rô-ma vào ngày 14 tháng 10

Vào sáng thứ Bảy vừa qua, nhân dịp phiên họp thường kỳ của Hội Đồng Hồng Y, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã công bố rằng, vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Phao-lô VI sẽ được tôn phong Hiển Thánh vào ngày 14 tháng 10 tới đây. Vị nguyên Giáo Hoàng này chính là người đã bế mạc Công Đồng Vatican II.

Cùng được tôn phong Hiển Thánh với Đức Phao-lô VI, còn có 5 vị Chân Phúc khác, trong đó có Chân Phúc Arnulfo Romero – Nguyên Tổng Giám Mục San Salvador.

Đức Phao-lô VI được coi là vị “Giáo Hoàng của Công Đồng”, vì phần lớn thời gian (1962-1965) của Công Đồng Vatican II đã diễn ra dưới triều đại của Ngài. Tại Công Đồng này, Giáo hội Công giáo đã xác định mối tương quan của mình với thế giới hiện đại. Ngoài ra, trong Thông Điệp Humanae vitae (1968), Đức Phao-lô VI còn xác định luật cấm sử dụng những phương pháp ngừa thai nhân tạo, chẳng hạn như thuốc tránh thai, và Ngài lên án việc áp đặt chương trình kế hoạch hóa gia đình mà các quốc gia giầu đòi hỏi những quốc gia nghèo túng phải thực hiện.

Trong số những phát biểu thời danh của Đức Phao-lô VI về đời sống hôn nhân, có một phát biểu sau đây: “Hôn nhân không phải là một sự kiện ngẫu nhiên hay một sản phẩm của những thế lực vô thức, đúng hơn, hôn nhân là một sự an bài đầy khôn ngoan của Đấng Sáng Tạo để phát triển kế hoạch Tình Yêu của Ngài nơi nhân loại”. Ngài nói về sự thánh thiện rằng: “Thánh Giá chính là một sự đồng hành không thể tách rời của sự thánh thiện.”

Đức Phao-lô VI đã được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tôn phong lên bậc Chân Phúc vào ngày 19 tháng 10 năm 2014. Giáo hội mừng kính Ngài vào ngày 26 tháng 09.

Vaticannews.va – 19 Mai 2018, 12:35

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.