Một Giám mục tốt lành sẽ chăm lo cho các tín hữu của mình – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 04.05.2018

0

Một Giám mục tốt lành sẽ chăm lo cho các tín hữu của mình
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 04.05.2018

Gần gũi, tham dự vào đời sống của đoàn chiên, canh phòng và bảo vệ đoàn chiên trước sói rừng: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã mô tả như thế về công việc của một Giám mục đúng nghĩa khi Ngài giảng trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, Giáo hội cần tới những mục tử tốt lành, những mục tử biết bảo vệ và củng cố Đức Tin.

Những suy tư của Đức Thánh Cha được khởi đi từ Bài Đọc I trong ngày, tức bài trích sách Công Vụ Tông Đồ mô tả về một khoảnh khắc có tính quyết định đối với Cộng Đoàn Antiochia.

Gây ngờ vực cho Dân Chúa

Chúng tôi nghe biết rằng, có một số người mà chúng tôi không ủy thác cho họ, đã gây lo lắng cho anh chị em qua những lời của họ, cũng như đã gây dao động trong lòng cho anh chị em” – Thánh Phê-rô và các Tông Đồ đã viết cho các tín hữu thành Antiochia như thế, và quyết định gửi ngay một số sứ giả cùng với lá thư trên tới Antiochia. “Anh chị em đã đọc bức thư và vui mừng về sự động viên” – Sách Tông Đồng Công Vụ kể tiếp. Bất cứ người nào tự giới thiệu mình với Dân Chúa là “người bảo vệ Giáo Lý chân thật”, hay “Thần Học Gia đích thực của Ki-tô giáo”, thì đều đang gây ngờ vực cho dân Chúa – Đức Thánh Cha quả quyết. Trái lại, các Tông Đồ, mà các Đức Giám mục ngày nay là những người kế vị, đã củng cố con người trong Đức Tin.

Một vị Giám mục đích thực sẽ bảo vệ và chăm lo cho đoàn chiên

Giám mục chính là người bảo vệ và chăm lo” – Đức Thánh Cha khẳng định. Ngài là “người lính canh”, người “bảo vệ đàn chiên mình trước bầy sói”, là người “tham dự vào đời sống của đàn chiên mình”. Nhưng chính Ngài cũng phải luôn tỉnh thức và canh chừng. Đó là “một thuật ngữ tuyệt vời” để mô tả về “ơn gọi Giám mục” – Đức Thánh Cha giải thích:

Chăm lo cho đoàn chiên có nghĩa là tham dự vào đời sống của chúng: Chúa Giê-su đã phân biệt giữa vị mục tử chân thật và vị mục tử thi hành sứ vụ của mình như một “công nhân viên”, chỉ bận tâm tới đồng lương của mình và không hề bận tâm gì tới chuyện liệu sói có đến bắt đi một con chiên nào của mình hay không: giả như sói có đến thì vị mục tử này cũng coi như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy!” Trái lại, vị mục tử đích thực sẽ luôn canh chừng, sẽ tham dự vào đời sống của đàn chiên, và không chỉ bảo vệ đàn chiên cách chung chung, nhưng còn bảo vệ từng con một: “Và nếu có một con nào đó bị bắt trộm hay bị lạc đàn, thì Ngài sẽ đi tìm nó và mang nó trở về. Ngài lưu tâm đến độ không có bất cứ một con nào có thể bị thất lạc đối với Ngài!

Giám mục là người gần gũi dân

Giống như vị mục tử tốt lành, vị Giám mục đích thực cũng biết tên của từng con chiên một – Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Và điều đó cho chúng ta thấy Chúa Giê-su đã hiểu về chức vụ Giám mục như thế nào: gần gũi!” Chúa Thánh Thần đã trang bị cho dân Ki-tô giáo một sự thính nhậy, và sự thính nhậy đó sẽ cho phép họ nhận ra đâu là một Giám mục đích thực: “Như chúng ta vẫn thường nghe: ´Ôi, ông Giám mục ấy! Ông ta có vẻ tốt, nhưng ông ta không thực sự chăm lo cho chúng ta, ông ta luôn luôn có quá nhiều chuyện phải lo!` Hay ´ông Giám mục ấy chỉ bận tâm tới những điều mà chúng chẳng có gì để làm với sứ mạng của ông `, hay ´ông Giám mục này luôn sẵn sàng với chiếc vali, ông ta luôn luôn trên đường!, có thể nói được rằng, luôn luôn với chiếc đàn Gi-ta trong tay.

Nhưng Dân Chúa biết khi nào thì vị mục tử ấy là một vị mục tử thực sự, khi nào thì ngài chăm lo và gần gũi đàn chiên của Ngài, và khi nào thì Ngài trao hiến mạng sống của Ngài cho đoàn chiên – Đức Thánh Cha khóa lại bài giảng của mình:

Chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Ngài luôn ban cho chúng ta những mục tử tốt lành, xin Ngài đừng bao giờ để cho Giáo hội thiếu sự bảo vệ của các mục tử: nếu không có những mục tử tốt lành thì chúng ta không thể tiến về phía trước. Ước chi các mục tử sẽ trở nên những người lao công như thế, những con người cầu nguyện và gần gũi; những con người gần gũi với dân mình; những con người hiểu dân Chúa và luôn chăm lo cho dân Chúa!

Theo vaticannews.va – 04 Mai 2018, 14:45

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.