Tiểu sử Nữ tu Maria Josephina Vũ Thị Minh Tâm

0

Sinh ngày 20/4/1936, tại Quần Liêu, Bùi Chu.
Ngày 02/8/1948: Gia nhập Nhà Phước Bùi Chu.
Ngày 02/02/1951: Vào Đệ tử
Năm 1954: Di cư vào Nam.
Ngày 01/6/1958: Vào nhà Thử, tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Ngày 04/8/1958: Vào nhà Tập, tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Ngày 05/ 8/1959: Khấn lần đầu tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Năm 1959 – 1962: Phục vụ tại cộng đoàn Du Sinh, Đà Lạt.
Năm 1962 – 1963: Phục vụ tại cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm, Gò Vấp.
Năm 1963 – 1965: Phục vụ tại cộng đoàn Mẹ Lên Trời, Kiến Thiết (nay là Tu viện Mẹ Fatima).
Ngày 05/8/1965: Khấn trọn đời tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Năm 1966 – 1969: Bề trên cộng đoàn Thánh Đa Minh, Bùi Thái.
Năm 1969 – 1973: Phục vụ tại cộng đoàn Thánh Vinh Sơn I, Bảo Lộc.
Năm 1973 – 1989: Bề trên cộng đoàn Đa Minh, Bùi Thái.
Năm 1989 – 1995: Phục vụ tại cộng đoàn Đa Minh, Bùi Thái.
Năm 1995 – 2000: Bề trên cộng đoàn Đa Minh, Bùi Thái.
Năm 2000 – 2005: Bề trên cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa, Tân Mai.
Năm 2006 – nay: Nghỉ hưu tại nhà An dưỡng Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Nữ tu MARIA JOSEPHINA VŨ THỊ MINH TÂM về với Chúa vào lúc 13g30 ngày 05/5/2018,

tại Nhà Mẹ Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Comments are closed.