Lòng nhân hậu chính là sự kéo dài Tình Yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 08.06.2018

0

Lòng nhân hậu chính là sự kéo dài Tình Yêu
của Thiên Chúa đối với chúng ta
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 08.06.2018

Tình Yêu vô biên giới của Thiên Chúa cũng như lòng nhân hậu của một Ki-tô hữu biểu lộ trong những điều nho nhỏ: Nhân ngày Đại Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giê-su, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã mời gọi các tín hữu hãy rắc gieo những cử chỉ trìu mến trong cuộc sống hằng ngày của mình.

Tình Yêu của Thiên Chúa đứng trong trung tâm điểm của Đại Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giê-su – Đức Thánh Cha đã giảng như thế trong Đại Lễ vừa nêu được Ngài cử hành tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua. Đức Thánh Cha đã chia sẻ rằng, Thiên Chúa chính là Đấng đã yêu thương chúng ta trước tiên. “Thiên Chúa là như thế: Luôn luôn là Đấng Đầu Tiên. Ngài là Đấng Đầu Tiên đợi chờ chúng ta, là Đấng Đầu Tiên yêu chúng ta, và cũng là Đấng Đầu Tiên giúp đỡ chúng ta.” Các Ngôn Sứ đã giải thích rõ biểu tượng của cây hạnh nhân. Bởi cây hạnh nhân luôn luôn là cây trổ bông đầu tiên trong mùa Xuân.

Đó là một Tình Yêu mà người ta không thể hiểu được. Tình yêu ấy trổi vượt trên bất cứ Tình Yêu của ai đó, trổi vượt trên tất cả.

Tuy nhiên, việc hiểu về Tình Yêu này không phải là điều dễ – Đức Thánh Cha chia sẻ. Trong thực tế, Thánh Phao-lô Tông Đồ đã mô tả lại mầu nhiệm này với thuật ngữ “Sự giầu sang khôn dò thấu của Chúa Ki-tô” (xc. Ep 3,8-19). Và Đức Thánh Cha đã giải thích về một đoạn thư của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Ê-phê-sô như sau:

Đó là một Tình Yêu mà người ta không thể hiểu nổi. Tình Yêu của Chúa Ki-tô trổi vượt trên Tình Yêu của bất cứ ai, trổi vượt trên tất cả. Tình Yêu của Thiên Chúa vĩ đại biết chừng nào. Một thi sĩ đã từng nói, Tình Yêu của Ngài giống như biển cả, vô bến bờ, khôn dò thấu… – Đại dương vô biên. Đó là Tình Yêu mà chúng ta phải hiểu, Tình Yêu mà chúng ta đón nhận.”

Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã mạc khải Tình Yêu ấy, “Ngài là một nhà đại sư phạm” – Đức Thánh Cha giải thích. Tuy nhiên, Tình Yêu của Thiên Chúa không được diễn tả qua những cử chỉ cường mạnh – Đức Thánh Cha quả quyết – nhưng biểu lộ trong mối quan tâm phụ tử, trong việc cầm lấy tay dân Ngài – “như một người Cha”. Ngôn Sứ Hô-sê đã miêu tả rất rõ về điều đó (xc. Hs 11).

Thiên Chúa biểu lộ Tình Yêu của Ngài như thế nào? Phải chăng là với những điều to tát? Không, Ngài biến mình thành nhỏ bé!

Thiên Chúa biểu lộ Tình Yêu của Ngài như thế nào? Phải chăng là với những điều to tát? Không, Ngài biến mình thành nhỏ bé, nhỏ bé, với những cử chỉ trìu mến, tốt lành. Ngài làm cho mình trở nên bé nhỏ. Ngài gần gũi. Và với sự gần gũi này, với việc tự hóa nhỏ này, Ngài cho phép chúng ta hiểu được sự vĩ đại của Tình Yêu này. Sự bao la trở nên dễ hiểu nhờ vào sự nhỏ bé.”

Sau cùng, Thiên Chúa đã sai con của Ngài – Chúa Giê-su – đến, và cụ thể là “trong thịt và máu” – Đức Thánh Cha giải thích. Chúa Giê-su đã “tự hạ cho đến nỗi bằng lòng chịu chết” – Đức Thánh Cha hướng cái nhìn về Thập Giá. Mầu nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa, sự hy sinh lớn nhất, lưu ý đến con đường của người Ki-tô hữu trong cuộc sống hằng ngày, những công việc của Lòng Thương Xót.

Khi Chúa Giê-su muốn dậy cho chúng ta con đường của người Ki-tô hữu, thì Ngài sẽ lưu ý tới điều mà một ngày kia chúng ta sẽ được đánh giá theo đó

Nếu Chúa Giê-su muốn dậy cho chúng ta con đường của người Ki-tô hữu, thì Ngài sẽ lưu ý tới điều mà vào một ngày kia chúng ta sẽ được đánh giá theo đó. Và rồi Ngài sẽ nói gì? Ngài sẽ không nói: “Ta nghĩ rằng, Thiên Chúa là như thế. Ta đã hiểu được Tình Yêu của Thiên Chúa.` Không, không… Thầy đã hiện thực hóa Tình Yêu của Thiên Chúa trong những điều bé nhỏ: Thầy đã cho những người đói được ăn, những người khát được uống, Thầy đã viếng thăm các bệnh nhân và các tù nhân. Những công việc của Lòng Thương Xót thực sự là con đường Tình Yêu mà Chúa Giê-su đã dậy chúng ta – trong sự tiếp tục Tình Yêu vĩ đại của Thiên Chúa!

Không cần phải có những bài đại thuyết pháp về Tình Yêu, nhưng cần tới những người nam và những người nữ “biết hiểu để thực hiện những điều nho nhỏ đối với Chúa Giê-su, và đối với Thiên Chúa Cha” – Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng.

Theo vatican news 08 Juni 2018, 12:17

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.