Những người loan báo Đức Tin không phải là những nhân viên bán hàng – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 11.06.2018

0

Những người loan báo Đức Tin
không phải là những nhân viên bán hàng
Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 11.06.2018

Ai loan báo Tin Mừng, người ấy phải có trước mắt ba yếu tố này: Loan báo Tin Mừng, phục vụ và nhưng không. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.

Dựa vào Bài Đọc I (1 Cor 17,1-6) và bài Tin Mừng trong ngày (Mt 5,1-12), Đức Thánh Cha đã giải thích rằng, Chúa Thánh Thần thực sự là “tác nhân chính” của công cuộc loan báo Tin Mừng, và Ngài thêm rằng, việc loan báo Tin Mừng không đơn giản là việc “giới thiệu một ý tưởng”. Đúng hơn, nó có nghĩa là, sử dụng khả năng “để biên đổi con tim nhân loại”. Điều đó sẽ diễn ra với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Ngay cả một “chương trình mục vụ” hoàn hảo đi nữa cũng không thể giúp tiến về phía trước nếu Chúa Thánh Thần không hoạt động.

“Chúng ta không nên chơi trò kinh doanh!”

Chúa Giê-su đã không ủy thác cho chúng ta hoạt động kinh doanh. Chúng ta đừng nên chơi trò kinh doanh, đừng! Chúng ta phải hành động với Chúa Thánh Thần, và điều đó hệ tại ở chỗ can đảm để lên đường. Sư can đảm đích thực của việc loan báo Tin Mừng không phải là sự nông cạn của con người, không! Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể ban cho chúng ta sự can đảm và mang bạn tiến về phía trước.

Không phải là những kẻ đeo đuổi bước đường công danh, cũng không phải là những nhân viên bán hàng

Người công bố Đức Tin không phải là một nhân viên bán hàng cũng không phải là kẻ đeo đuổi bước đường công danh, tức kẻ chỉ nghĩ tới sự giầu có sung túc riêng của mình. Và ở điểm này, Đức Thánh Cha đã giải thích yếu tố thứ hai: sự phục vụ tha nhân. Hành vi phục vụ ngay cả trong “những điều nho nhỏ” là điều rất quan trọng.

Thật là sai trái khi tin rằng, trước tiên người ta phải trèo cao trong Giáo hội hay trên thế giới, và sau đó khi người ta đã đạt tới đích rồi, người ta mới có thể sử dụng thời gian cho những việc khác. Trong công cuộc loan báo Tin Mừng sẽ không có chuyện “trên dưới”. Ai thống trị, người ấy được kể như là người phục vụ.

“Nếu không có sự phục vụ tha nhân thì cũng không có việc loan báo Tin Mừng”

Chúng ta có thể thông báo những điều tốt đẹp, nhưng nếu không có sự phục vụ tha nhân thì cũng không có việc loan báo Tin Mừng. Có vẻ như người ta đang loan báo Tin Mừng, nhưng kỳ thực là không, vì Chúa Thánh Thần không chỉ đưa bạn tiến về phía trước để làm chứng cho chân lý của Chúa, nhưng cũng còn đưa bạn đến với những người anh chị em để phục vụ họ. Đó là sự phục vụ, ngay cả trong những điều nho nhỏ. Thật chẳng đẹp đẽ gì khi người ta thấy những người loan báo Tin Mừng chỉ là những kẻ muốn được người khác phục vụ, và chỉ sống để được người khác phục dịch. Điều đó quả thực là chẳng đẹp đẽ gì!

Không ai có thể tự cứu được chính mình

Và yếu tố thứ ba: sự nhưng không. Ở đây, vấn đề nằm ở chỗ là không ai có thể tự cứu được chính mình nhờ vào những công trạng riêng.

Tất cả chúng ta đều được Chúa Giê-su cứu độ một cách nhưng không, và vì thế, chúng ta cũng phải hành xử một cách nhưng không! Ai phục vụ công cuộc loan báo Tin Mừng, người ấy nhất thiết phải biết: Cuộc sống của họ phải được khắc ghi bởi sự nhưng không, trong sự phục vụ người khác và phục vụ việc loan báo Tin Mừng, được đỡ nâng bởi Chúa Thánh Thần. Sự khó nghèo nên dẫn họ tới chỗ mở bản thân mình ra cho Chúa Thánh Thần.”

Theo vaticannews.va – 11 Juni 2018, 11:41

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.