Thơ: Cầu Đức Nữ Vương

0

CẦU ĐỨC NỮ VƯƠNG

Khiêm nhu thân phận Nữ Tỳ
Chúa thương cho Mẹ được là Nữ Vương
Mẹ là Mẹ Chúa Thiên Đường
Mẹ là Thánh Mẫu xót thương mọi người
Mẹ là Nguồn Sống an vui
Là Nguồn Hy Vọng cho đời tín nhân
Chúng con giữa cuộc lầm than
Cầu xin Đức Nữ Vương luôn cầu bầu
Chúng con quyết chí làm theo
Những lời Mẹ dạy dạt dào yêu thương (1)
Nữ Vương thánh đức khiêm nhường
Luôn vâng Thánh Ý, đẹp lòng Chúa Cha (2)
Chúng con – con cháu E-và
Trú nơi trần thế nhạt nhòa lệ tuôn
Chúng con – dân Việt ưu phiền
Tháng ngày bất ổn, cầu ơn an bình
Nữ Vương – Thánh Mẫu đồng trinh
Xin thương phù trợ dân lành, Mẹ ơi!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 22-8-2018

(1) Ga 2:5 – Đức Mẹ căn dặn: “Chúa Giêsu bảo gì thì cứ làm theo”.
(2) Mt 3:17; Mt 12:18; Mt 17:5; Mc 1:11.
+ SALVE REGINA: https://www.youtube.com/watch?v=1B91RUv2lI8

Comments are closed.