Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời – Suy Niệm Chúa Nhật 25 TN, Năm B

0

Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời
(Mc 9,31)

Suy niệm: Mc 9,30-37

Thật là một tuyên bố đáng chú ý! Khi bắt đầu cuộc hành trình của mình đến Giêrusalem, Chúa Giêsu nói với các môn đệ của mình – là chúng tôi – rằng Người sẽ bị trao nộp. Người sẽ trở nên thụ động, bất lực trong tay chúng ta. Người sẽ để chúng ta quyết định làm gì với Người. Đúng như Tiên tri Isaia đã nói, “Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng (Is 53, 7).

Đây là một sự tương phản mạnh mẽ với tất cả những gì chúng ta đã thấy Chúa Giêsu làm cho đến nay. Từ khi bắt đầu sứ vụ, Chúa Giêsu là trung tâm của sự chú ý – chữa lành mọi người, tranh luận với đối thủ, làm cho cơn bão êm dịu, và hóa bánh ra nhiều. Ngài luôn luôn dẫn đầu. Người luôn giảng dạy với đầy uy quyền. Người là đấng định hình câu chuyện. Nhưng trên thập giá, điều quan trọng nhất ở đâu? Chúa Giêsu vẫn yên lặng, khiêm tốn và dễ bị tổn thương.

Sự thật là, đây là những gì Chúa Giêsu dự định cùng. Ngài đến như ân huệ (quà tặng) của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Một món quà không cho người nhận biết cách sử dụng nó. Ngài để chúng ta quyết định cách chúng ta sẽ đón nhận Ngài. Chúng ta không loại bỏ Ngài như nhiều người đã làm. Chúng ta không phủ nhận Ngài như Phêrô đã chối từ Ngài. Chúng ta không phải giết Ngài như người Rôma đã làm. Chúng ta có thể chấp nhận Ngài và đón nhận sứ điệp cứu rỗi của Ngài. Nhưng chúng ta đã không làm.

Và cả Thiên Chúa cũng trao nộp Ngài. Thiên Chúa không lấy lại món quà của mình (đã trao ban cho chúng ta).

Thậm chí ngày nay, Thiên Chúa vẫn tiếp tục trao Chúa Giêsu cho chúng ta. Tại mọi Thánh Lễ, trên mọi bàn thờ, trong mỗi hàng Rước Lễ, Chúa Giêsu được đặt trong tay chúng ta như là món quà cứu rỗi của Thiên Chúa. Không ai trong chúng ta xứng đáng lãnh nhận Ngài. Không ai trong chúng ta chấp nhận Ngài cách đầy đủ như chúng ta nên làm. Nhưng điều đó không ngăn cản Ngài. Ngài vẫn trao ban chính mình cho những người nam và người nữ tội lỗi. Ngài vẫn trao tặng ơn cứu rỗi cho chúng ta. Hãy đáp lại cử chỉ (yêu thương) của Ngài và hãy dâng hiến chính mình cho Ngài.

Lạy Chúa, con không xứng đáng được đón nhận Chúa. Xin hãy cứ nói lời của Chúa cho con để con có thể được chữa lành”.

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon