Được tạo dựng theo hình ảnh và giống với thiên chúa

0

ĐƯỢC TẠO DỰNG THEO HÌNH ẢNH VÀ GIỐNG THIÊN CHÚA

Bởi: FR. JOHN RICCARDO

Có nghĩa là gì khi nói rằng mỗi chúng ta đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa?

Có nghĩa là gì khi nói rằng mỗi chúng ta đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa?
Câu trả lời cho câu hỏi này có rất quan trọng với chúng ta. Chúng ta không có bất kỳ hy vọng nào để hiểu chúng ta là ai, nơi của chúng ta trong sáng tạo là gì, hoặc cách chúng ta liên hệ với Thiên Chúa nếu chúng ta không có được quyền này.

Một cách hiểu sai lầm khi nghĩ rằng được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa có một chiều kích thể lý nào đó. Nói cách khác, chúng ta phải xem điều gì đó giống như Chúa. Chúng ta không. Chúng ta không thể (giống với Thiên Chúa về thể lý), bởi vì Thiên Chúa thì hoàn toàn thánh thiêng.

Không có gì khác trong tất cả sự sáng tạo vật chất đã được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Chỉ duy có chúng ta một mình trong khía cạnh này. Điều đó cho chúng ta biết đầu mối đầu tiên của chúng tôi về ý nghĩa của việc mang hình ảnh thánh thiêng, điểm đầu tiên trong tám điểm khác nhau nhưng những điểm có liên hệ mà chúng ta sẽ xem xét bây giờ:
• Để được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa có nghĩa là trong tất cả sự sáng tạo, chỉ có bạn và tôi là người có thể đại diện cho Thiên Chúa trên thế gian này.

• Có nghĩa là chúng ta cần phải biết Thiên Chúa là ai để sống như chúng ta đã được tạo dựng để sống. Kiến thức về Đấng mà trong đó chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Người là con đường thực sự duy nhất để hiểu biết về bản thân mình. Nhưng làm cách nào chúng ta có được sự hiểu biết về Thiên Chúa mà chúng ta rất cần đến? Thông qua Chúa Giêsu, Đấng vừa là Thiên Chúa vừa là con người hoàn hảo.

• Điều đó có nghĩa là chúng ta được Thiên Chúa giao phó để thực thi quyền thống trị trên trái đất. Chú ý từ mà tôi đã sử dụng ở đây Dominion không giống như sự thống trị (theo nghĩa đen). Đúng hơn, chúng ta phải chăm sóc cho việc sáng tạo, không đơn giản là sử dụng nó cho mục đích riêng của chúng ta. Đó là lý do tại sao sinh thái là một mối quan tâm quan trọng của Giáo Hội.

• Điều đó có nghĩa là chúng ta có trí tuệ và năng lực là có lý do; chúng ta có thể hiểu thứ tự của các vật. Chúng ta muốn biết thế giới xung quanh chúng ta, để hiểu nó sâu sắc nhất có thể.

• Điều đó có nghĩa là chúng ta đã được tạo ra với ý chí tự do. Chúng ta không bị chi phối bởi bản năng, không đơn giản bị lôi cuốn bởi các biến cố. Nhưng hãy cẩn thận. Trong một nền văn hóa như của chúng ta, đã mất đi con đường của nó và chắc chắn mất đi sự hiểu biết của nó về Thiên Chúa, chúng ta có thể lẫn lộn tự do với khả năng làm bất cứ điều gì chúng ta muốn. Đó là vô luật pháp, không phải tự do đích thực. Giáo Lý cho chúng ta biết, “Người ta càng làm điều tốt, người đó càng trở nên tự do” (1733). Điều đó cũng nói với chúng ta rằng tự do của con người “đạt được sự hoàn hảo của nó khi hướng về Thiên Chúa, mối phúc của chúng ta” (1731). Vì vậy, tự do của con người chúng ta không phải là sức mạnh không hạn chế để hành động theo ý thích. Nó phải được quy hướng về phía Thiên Chúa, Đấng đã làm cho chúng ta tự do – Thiên Chúa là chính sự tốt lành tự bản chất, thực tại tốt lành. Mục đích tối hậu của tự do của chúng ta là yêu thương – để phản ánh tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta để chúng ta trở lại với Người. Chỉ một người thực sự tự do mới thực sự có thể yêu thương. Và Thiên Chúa đã làm cho chúng ta yêu thương bởi vì Người đã làm cho chúng ta hạnh phúc. Tự do của chúng ta đi kèm với trách nhiệm. Nó mang lại ý nghĩa cho hành vi và quyết định của chúng ta.

• Điều đó nghĩa là bằng cách sử dụng lý do Thiên Chúa ban cho chúng ta, chúng ta có thể nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa thúc giục chúng ta làm điều tốt và tránh sự dữ. Thuật ngữ thông thường cho điều này là lương tâm.

• Điều đó có nghĩa là bạn và tôi được truyền lệnh hướng về Thiên Chúa. Thánh Augustine khẳng định điều này rất rõ ràng và rất chắc chắn khi ngài viết: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho chính Chúa, và lòng chúng con không ngừng khắc khoải cho đến khi được nghỉ ngơi trong Chúa”. Văn hóa của chúng ta đã từ chối một cách thực tế rằng con người thực chất có tính tôn giáo. Nhưng đức tin không phải là một sự thêm vào hoặc một tùy chọn. Bạn và tôi đã được tạo dựng theo nghĩa đen với một mối quan hệ với Thiên Chúa, và chúng ta không thể hạnh phúc cho đến khi chúng ta có mối quan hệ như vậy.

• Nó có nghĩa là chúng ta được tạo dựng theo một cách rất đặc biệt cụ thể. Chúng ta hãy nhìn vào Sáng thế ký 1,27: “Vì vậy, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ”. Câu này có ý nghĩa quan trọng. Nó có nghĩa là (trong nhiều thứ khác) sự phản chiếu đầy đủ của hình ảnh thiêng liêng không được tìm thấy trong bất kỳ ai trong chúng ta, chỉ nơi người nam và người nữ mới có thể phản ánh đầy đủ hình ảnh của Thiên Chúa. Người nam không thể tìm thấy ý nghĩa của mình là gì nơi hình ảnh của Thiên Chúa, nếu không có người nữ, ngược lại, người nữ cũng thế. Sự khác biệt giới tính là điều cần thiết đối với chúng ta, và đó là một điều tốt. Thực tế, nó không chỉ tốt; nó rất tốt.

Vì vậy, tám yếu tố mà họ là cùng với nhau, cho chúng ta một ý tưởng tốt về những gì nó thực sự có nghĩa là để được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa. Khi chúng ta nghĩ về những yếu tố đó, chúng sẽ làm cho chúng ta nhận biết về tình yêu tuyệt vời mà Cha chúng ta đã làm cho chúng ta, sự chăm sóc của Người đã đổ vào sự sáng tạo con người. Chúng ta nên ngày càng ý thức hơn về cách chúng ta thực sự đặc biệt thế nào ở trong mắt của Thiên Chúa và vai trò độc đáo của chúng ta thế nào trong công trình sáng tạo của Người. Chúng ta không nên chỉ biết ơn mà còn phải khiêm nhường, bởi vì tất cả chúng ta đều nhận thức đau đớn rằng chúng ta là những sinh vật làm Thiên Chúa thất bại – chúng ta là những kẻ đã từ chối Người – hết lần này đến lần khác.

Trích từ Rerouting… Tìm đường trở lại với Thiên Chúa và Giáo Hội của Ngài. John Riccardo (The Word Among Us Press, 2018). Có sẵn tại wau.org/books

Theo The Word Among Us
Personal Spirituality Resources
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
 

Comments are closed.

phone-icon