Lạy Chúa, xin hãy nghe lời chúng con khẩn cầu!

0

Lạy Chúa, xin hãy nghe lời chúng con khẩn cầu!

Một phương pháp cầu nguyện chuyển cầu ngắn để suy niệm mỗi ngày và chuẩn bị để tiến đức

1. Hãy làm trong sạch bầu khí

Hãy bắt đầu thời gian cầu nguyện chuyển cầu của bạn bằng việc làm cho trong sạch bầu khí. Rất đơn giản và khiêm tốn, hãy thú nhận tội lỗi của bạn với Chúa.

Tất nhiên, chúng ta đang nói về những tội lỗi nhỏ mọn của chúng ta, những giây phút cáu giận rầy la (người khác), trạng thái buồn rầu, hoặc sự ích kỷ. Sự hối cải cá nhân là điều mà chúng ta nên làm ít nhất mỗi ngày một lần. Đó cũng là một cách hữu hiệu để giúp chuẩn bị chúng ta cho những lần chúng ta cử hành Bí tích Hòa Giải.

2. Hãy Thờ lạy Chúa

Khi dân của Thiên Chúa tôn vinh danh thánh Người trong sự thờ phượng, quyền năng của Chúa được ban cho họ (x. Ga 4, 23-24; Tv 100, 4). Không phải là Thiên Chúa khen thưởng vì sự ca ngợi của chúng ta. Nhưng chính khi chúng ta ca ngợi Thiên Chúa thì Người kéo chúng ta đến gần Người. Sự thờ phượng của chúng ta làm cho chúng ta tiếp xúc với ân sủng trên trời của Chúa. Hãy tập trung vào những mầu nhiệm đức tin của chúng ta: sự sáng tạo tốt lành của Thiên Chúa, cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, hoặc ân sủng của Chúa Thánh Thần. Nếu bạn không chắc chắn phải bắt đầu thế nào, hãy chọn một trong các thánh vịnh. Bất cứ khi nào chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta trở nên xác tín hơn rằng Chúa Giêsu yêu thương chúng ta và muốn làm việc trong cuộc sống của chúng ta.

3. Hãy Liệt Kê Ra Các Nhu Cầu của Bạn

Thánh Phaolô nói với chúng ta: “Hãy dâng Chúa những lời khẩn cầu” (Pl  4, 6). Không có lời thỉnh cầu nào là quá nhỏ. Không có lời thỉnh cầu nào mà không xứng đáng với sự chú ý của Cha bạn. Người  yêu thương bạn. Người yêu thương những người bạn đang cầu nguyện cho họ. Người không muốn làm gì ngoài những điều tốt lành cho họ. Vì vậy, giống như góa phụ kiên trì và cứ “làm phiền” Thiên Chúa với những lời khẩn cầu của bạn. Nếu bà ấy có thể thuyết phục một thẩm phán không tốt bụng, thì Cha tốt lành của chúng ta sẽ yêu thương chúng ta nhiều hơn, Người luôn sẵn lòng giúp đỡ chúng ta!

4. Hãy Làm Lại Lần Nữa.

Cam kết chính mình để làm cho việc cầu nguyện chuyển cầu trở thành một phần thường xuyên của cuộc sống của bạn. Hãy suy nghĩ về việc duy trì một nhật ký (tạp chí) về các lời cầu nguyện của bạn để bạn có thể ghi lại cách Thiên Chúa đang làm việc trong những tình huống này. Nhìn lại nhật ký của bạn có thể giúp củng cố đức tin của bạn và giúp bạn cầu nguyện cho nhiều ý chỉ hơn nữa.

Theo The Word Among Us
Prayer Resources
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon