Sứ mạng Ngôn Sứ – Suy niệm Chúa Nhật 26 TN, Năm B

0

Sứ Mạng Ngôn Sứ

Suy niệm: Ds 11,25-29

Ông Enđát và ông Mêđát (Ds 11,27)

Tất cả chúng ta đều biết rằng Môisê được tràn đầy Thần Khí của Chúa, nhưng bài đọc thứ nhất hôm nay nói cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã lấy Thần Khí (đậu trên Môsê) và chia sẻ cho bảy mươi hai kỳ mục của Israel. Thật không may, hai trong số các kỳ mục, là ông Enđát và Mêđát, chứ không phải tất cả những người khác, đã không có mặt khi điều này xảy ra.

Nhưng điều đó không ngăn được Thiên Chúa. Trước sự của ngạc nhiên mọi người, Thần Khí đã ngự xuống hai ông Enđát và Mêđát, mặc dù hai ông không hiện diện lúc “phong chức”. Nghe tin, Môsê tuyên bố, “Phải chi tất cả toàn dân của Chúa đều là ngôn sứ!” (Ds 11,29).

Có một câu chuyện tương tự trong Tin Mừng hôm nay. Gioan nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”. Đức Giêsu đáp: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy” (Mc 9, 38. 39. 40). Trong cả hai câu chuyện này, mọi người đã đánh giá gay gắt một người đang cố gắng làm theo ý muốn của Thiên Chúa nhưng không phù hợp với mong đợi của họ.

Hôm nay, chúng ta vẫn tin rằng Thánh Thần ngự trên mọi người chịu phép Rửa và chấp nhận Đức Giêsu trong đức tin. Như Phêrô đã nói, “Đó là Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa” (Cv 2,39). Những người “ở xa” bao gồm chúng ta. Giống như Môisê và các kỳ mục, các tông đồ, và người mà Gioan đã lên án, chúng ta cũng có Thánh Thần ngự trong chúng ta. Nghĩa là chúng ta cũng làm tiên tri.

Là một vị tiên tri không có nghĩa là la hét trong sa mạc như Gioan Tẩy Giả đã làm. Nó không có nghĩa là đối đầu với các vị vua và hoàng tử như Giêrêmia và Amốt. Một vị tiên tri là người mang Đức Giêsu và lời của Người cho thế giới. Đó là công việc của chúng ta. Đức Giêsu đang yêu cầu chúng ta nói cho mọi người biết Người tuyệt vời như thế nào. Người yêu cầu chúng ta công bố lòng thương xót, sự tốt lành và ơn cứu độ của Người. Và Người đang mới gọi chúng ta làm điều đó với một trái tim tràn ngập tình yêu của Người.

Nếu Môisê ở đây, ông sẽ nói với chúng ta rằng “Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, bạn là một vị tiên tri. Vậy hãy ra khỏi đó và loan báo lời của Thiên Chúa cho một thế giới đang bị tổn thương. Tôi ước mong rằng mọi tín hữu của Giáo Hội sẽ chấp nhận lời kêu gọi này”.

Lạy Chúa, xin hãy giúp con làm tiên tri cho Chúa”.

 

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.