Thơ: Chúa Giêsu nổi nóng

0

CHÚA GIÊSU NỔI NÓNG
(Mt 21:12-14; Mc 11:15-19; Lc 19:45-46; Ga 2:13-16)

Này thì chứng khoán, kinh doanh
Này thì Facebook loanh quanh suốt ngày
Zalo rồi Chat đắm say
Nhà Thờ đâu phải chỗ mày làm ăn
Online tiếp thị bán buôn
Gia đình bỏ mặc, linh hồn không lo!
Này thì Chat Messenger
Xôn xao bàn tán vu vơ chuyện người
Không ăn năn, cứ chơi bời
Làm sao biết lối về Trời, đồ ngu!

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon