Thơ: Ông Bà

0

ÔNG BÀ
(Mừng Ngày Ông Bà, 9-9-2018)


Tạ ơn Thiên Chúa nhân từ
Cho ai cũng có Ông Bà thương yêu
Ông Bà nay tuổi xế chiều
Xin Ngài thánh hóa, ban nhiều Thánh Ân
Cho Ông Bà sống bình an
Sẻ chia kinh nghiệm, khôn ngoan ở đời
Giúp con cháu sống nên người
Lợi nhà, lợi nước, trọn đời dấn thân
Làm vinh danh Chúa từ nhân
Chứng nhân ở giữa gian trần hôm nay
Miệt mài bước tới tương lai
Hướng về Thiên Quốc ngày mai rạng ngời
Nhờ hồng ân Chúa suốt đời
Ông Bà Nội Ngoại là người tin yêu
Hướng con cháu tới Trời cao
Mến tin vững bước đời theo thập hình
Tạ ơn Thiên Chúa nhân lành
Ông Bà trao tặng thâm tình bao la

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon