Thơ: Sống đời

0

SỐNG ĐỜI
[Niệm khúc Mt 19:16-22 ≈ Mc 10,17-22; Lc 18:18-23]

Phàm nhân không thể sống đời
Nhưng vẫn đời đời được sống. Lạ thay!
Ôi chao, có cách nào đây?
Chúa cho biết bí quyết hay vô cùng
Giữ cho trọn Luật Yêu Thương
Yêu đến tận cùng, chẳng có hên – xui
Muốn nên hoàn thiện cuộc đời
Bán tài sản hết, cho ai khó nghèo
Đó là cách sống cấp cao
Xong rồi thanh thản đi theo bước Ngài
Chịu đau khổ, dĩ nhiên rồi
Đó là thập giá cuộc đời phàm nhân
Vác trường kỳ, vác triền miên
Vác ngày rồi lại vác đêm suốt đời
Vác hoài chứ chẳng vác chơi
Vác cho đau rát bờ vai đời mình (*)
Lạy Thầy, lạy Đấng cứu tinh
Con nghe mà hoảng, thất kinh đây này!
Nhưng Thầy có lý rất hay
Con xin cố gắng vác hoài, Thầy ơi!
Chỉ mong Thầy sẽ mỉm cười
Được sống đời đời, mục đích đời con

TRẦM THIÊN THU
Sáng 24-9-2018
(*) “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14:27; Mt 10:38).

Comments are closed.