Thơ: Thập giá nguồn tình yêu

0

THẬP GIÁ NGUỒN TÌNH YÊU

Ôi Thập giá nguồn tình yêu vĩnh cửu
Chúa đã dùng Thập giá cứu muôn dân
Bởi chúng sinh bao tội lỗi ngập tràn
Cây Thập giá đã cho con nguồn sống.

Ôi tình yêu của Chúa luôn mở rộng
Thương con người nên hạ cố trần gian
Chấp nhận sinh trong bối cảnh cơ hàn
Và chịu chết treo mình trên khổ giá.

Ôi Thập giá một tình yêu cao cả
Con nghiêng mình cùng kính cẩn suy tôn
Thập giá Chúa cưú con cả xác hồn
Con sống được cũng nhờ cây Thập giá.

Cây Thập gía không bút nào diễn tả
Quá cao siêu mang ý nghĩa nhiệm màu
Chỉ vì yêu Chúa chịu chết thương đau
Cho nhân loại được nguồn ơn cứu rỗi.

Vâng lạy Chúa con thành tâm sám hối
Con ngước nhìn Thập giá tận đồi cao
Thân Chúa treo và máu nước tuôn trào
Xin tha thứ lỗi lầm cho nhân loại.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.