Thơ: Triết lý thập giá

0

TRIẾT LÝ THẬP GIÁ
[Niệm khúc Ga 3:13-17]

Không ai có thể lên trời
Trừ có Con Người từ đó xuống đây
Môsê xưa đã làm ngay
Theo lời Đức Chúa cho hay một điều

Rắn đồng phải đúc mà treo
Để ai bị cắn nhìn mau được lành
Con Người là Chúa Thiên Đình
Chính Ngài là vị cứu tinh loài người

Những ai tín thác vào Ngài
Chẳng chết muôn đời mà được vĩnh sinh
Nhiệm mầu một khối Thiên Tình
Thiên Chúa nhân lành thương xót thế nhân

Con Yêu Ngài đã trao ban
Bởi Ngài chẳng muốn phạt nhân gian này
Chỉ mong nhờ cậy Con Ngài
Được Ơn Cứu Độ, hưởng đời trường sinh

Cao siêu Mầu Nhiệm Thập Hình
Tạo nên nền tảng Ðức Tin diệu kỳ
Thập Hình chứng tỏ tình si
Khổ đau – dấu chỉ lối đi về Trời

Thập Hình – cuốn sách tuyệt vời
Biết bao triết lý cho đời học theo
Mọi điều đều rất cao siêu
Cả đời phải học sớm chiều triền miên

TRẦM THIÊN THU
Lễ Suy Tôn Thánh Giá – 2018

Comments are closed.