Thư Chung chuẩn bị Ngày Giáo phận 22.11.2018 và Thông báo về Ngày Giáo phận

0

Thông báo về Ngày Giáo phận
Bế mạc Năm Thánh Các Thánh Tử đạo Việt Nam

Kính thưa Quý Cha Quản  hạt, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Tu sĩ nam nữ, và Công đoàn Dân  Chúa Giáo phận,
Con xin kính báo chương trình Ngày Giáo phận cũng là Lễ Bế mạc Năm Thánh mừng kính Các Thánh Tử đạo Việt Nam vào thứ Năm, 22.11.2018, tại Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi. Xin Quý Cha xứ, Quý Cha Đặc trách các Hội đoàn, Quý Bề trên cố gắng sắp xếp tham dự cũng như tổ chức cho Giáo xứ, Hội đoàn, Cộng đoàn tham dự đông đảo, như Đức Cha Giáo phận mời gọi.
Chương trình:
  –   15g00  :  Đón tiếp  –  ổn định
  –   16g00  :  Nguyện kinh
  –   16g15  :  –  Cung nghinh tôn vinh Các Thánh Tử đạo Việt Nam
                     –  Thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử đạo Việt Nam
                     –  Đức Cha Giáo phận công bố Chương trình Mục vụ Giáo phận cho Năm Phụng vụ 2018 – 2019
                     –  Kết thúc.
*   Xin Quý Cha mang lễ phục đỏ
  *   Xin Quý Tu sĩ mang Tu phục
  *   Xin bà con giáo dân mang phù hiệu.
Việc tổ chức:
  –   Lần này bãi xe được sắp xếp ở bên ngoài, khu vực lễ ở bên trong để thuận tiện cho cộng đoàn lúc đến cũng như lúc ra về. Chúng con xin gửi sơ đồ đính kèm để Quý Cha, Quý Tu sĩ biết khái quát, sẽ có Ban Trật tự hướng dẫn như mọi khi.
  –   Chúng con sẽ gửi Logo xe ô tô cho Quý Cha và cộng đoàn qua Cha Quản hạt. Quý Hội Dòng tổ chức đi xe ô tô chung, xin báo với Cha Quản hạt hoặc trực tiếp với Văn phòng TGM để nhận Logo xe.

 Văn phòng TGM xin kính báo.
Lm. Fx. Đỗ Đức Lực
Nguồn: http://giaophanxuanloc.net
1 2

Comments are closed.