Trực tiếp – Mừng Đại lễ Kính Thánh Martin ( Lễ 2 ) – Ca đoàn Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp phụ trách hát Lễ

0

Trực tiếp – Mừng Đại lễ Kính Thánh Martin (Lễ 2)
CẦU CHO BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI NGHÈO KHÔ

( Hát Lễ Ca đoàn Hội Dòng cùng ca viên Hiền Mẫu và Giới Trẻ Giáo Xứ Đa Minh )

Nguồn: daminhvn.net

Comments are closed.