Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 25.11.2018

0

Bài  Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 25.11.2018

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Đại Lễ Chúa Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ mà chúng ta cử hành hôm nay, đứng vào cuối năm Phụng Vụ và nhắc nhớ rằng, sự sống của các thụ tạo không diễn ra cách ngẫu nhiên, nhưng đi tới một đích điểm chung cuộc: sự mạc khải dứt khoát về Chúa Ki-tô, Thiên Chúa của lịch sử và của toàn thể vũ trụ. Sự kết thúc của lịch sử sẽ là triều đại vĩnh cửu của Ngài. Bài Tin Mừng hôm nay (Ga 18,33-37) nói về vương triều đó, tức vương triều của Chúa Giê-su Ki-tô, cũng như nói về hoàn cảnh nhục nhã mà Chúa Giê-su đã phải rơi vào sau khi Ngài bị bắt tại vườn Gét-ma-ni: bị trói, bị chế nhạo, bị kết tội và bị điệu tới trước mặt những viên cầm quyền tại Giê-ru-sa-lem. Và rồi, Ngài đã bị điệu tới trước mặt viên tổng trấn Rô-ma như là kẻ gây nguy hiểm cho quyền lực chính trị, kẻ muốn trở thành vua của người Do-thái. Phi-la-tô đã thẩm tra Ngài, và với việc lấy cung đầy căng thẳng, ông đã hỏi Ngài hai lần rằng, liệu Ngài có phải là một vị vua hay không (xc. Ga 18,33.37). Trước tiên, Chúa Giê-su trả lời rằng, vương triều của Ngài “không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36). Và sau đó, Ngài tuyên bố: “Ông nói đúng, tôi là vua”(Ga 18,37).

Từ toàn bộ của sống của Ngài, vấn đề đã trở nên rõ ràng rằng, Chúa Giê-su không có tham vọng chính trị. Chúng ta hãy nhớ rằng, dân chúng, khi được gây phấn chấn bởi phép lạ hóa bánh ra nhiều, đã muốn tôn phong Ngài làm vua, để lật đổ quân đội Rô-ma và tái khôi phục vương quốc Israel. Nhưng đối với Chúa Giê-su, vương quốc là một cái gì đó khác, và một cách nào đó, không đạt tới được bằng sự nổi dậy, bằng bạo lực và bằng vũ khí. Vì thế, Ngài đã lên núi một mình để cầu nguyện (xc. Ga 6,5-15). Giờ đây, khi Ngài trả lời cho Phi-la-tô, Ngài đã làm cho ông ấy phải lưu ý rằng, các môn đệ của Ngài sẽ không chiến đấu để bảo vệ Ngài. Ngài nói: “Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu, không để tôi bị nộp cho người Do-thái” (Ga 18,36).

Chúa Giê-su muốn giải thích rằng, có một quyền năng khác vượt lên trên quyền lực chính trị và lớn hơn rất nhiều, mà nó không thể được đạt tới bằng những phương tiện nhân loại. Ngài đã đến thế gian để thi hành quyền năng ấy, và đó là Tình Yêu, bằng cách là Ngài đã làm chứng cho sự thật (xc. Ga 18,37). Đó là sự thật của Thiên Chúa, và sự thật này chính là sứ điệp căn bản của Tin Mừng: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8), và vương quốc Tình Yêu, vương quốc công lý và hòa bình của Ngài muốn đạt tới được Tình Yêu đó trên thế gian này. Và đó là vương quốc, vương quốc của Chúa Giê-su, và vương quốc đó sẽ trải ra cho tới tận cùng thời gian. Lịch sử dạy chúng ta rằng, những vương quốc nào được đặt nền móng trên sức mạnh vũ khí và trên sự lạm dụng quyền lực, sẽ bị sụp đổ, và không sớm thì muộn cũng sẽ bị tan vỡ. Nhưng triều đại Thiên Chúa lại được đặt móng trên Tình Yêu của Ngài, và bén rễ sâu trong các tâm hồn – Triều Đại Thiên Chúa bén rễ sâu trong các tâm hồn – và ban tặng bình an, hòa bình, tự do và sự sống viên mãn cho những ai đón nhận Vương Quốc ấy.

Tất cả chúng ta đều muốn có hòa bình, muốn có tự do và muốn có được sự sung mãn. Nhưng điều đó xảy ra thế nào? Hãy để cho Tình Yêu Thiên Chúa, Triều Đại Thiên Chúa và Tình Yêu của Chúa Giê-su bén rễ sâu trong tâm hồn bạn, và bạn sẽ có được hòa bình, bạn sẽ có được sự tự do cũng như sẽ có được sự sung mãn! Hôm nay Chúa Giê yêu cầu chúng ta, hãy để cho Ngài trở thành vua của chúng ta. Đó là một vị vua đã cứu độ chúng ta khỏi chết, bằng Lời, bằng gương sáng và bằng sự trao hiến mạng sống của Ngài trên Thập Giá, và Ngài – vị vua – chỉ đường cho những ai lạc mất, Ngài ban ánh sáng cho kiếp sống chúng ta, mà kiếp sống ấy thường bị in đậm dấu ấn của sự nghi nan, của sự sợ hãi và của những cơn thử thách hằng ngày. Nhưng chúng ta không được phép quên rằng, vương triều của Chúa Ki-tô không thuộc về thế gian này. Ngài sẽ có thể trao ban một ý nghĩa mới cho cuộc sống chúng ta, tức cuộc sống thường phải trải qua những cơn thử thách rất khốc liệt, và đôi khi cũng phải trải qua những lỗi lầm và những tội lỗi của chúng ta, và điều này sẽ diễn ra với một điều kiện duy nhất là, chúng ta không bước đi theo lô-gích thế gian, cũng như không đi theo những “vị vua” của nó. Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta biết đón nhận Chúa Giê-su với tư cách là quân vương của kiếp sống chúng ta, cũng như biết mở rộng vương triều Ngài bằng cách là làm chứng cho sự thật, mà sự thật ấy chính là Tình Yêu.

Quảng trường Thánh Phê-rô

Trưa Chúa Nhật ngày 25 tháng 11 năm 2018

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

Comments are closed.