Lạy Mẹ Maria, Đấng đầy ân sủng, xin ban Chúa Kitô chúng con!

0

Lạy Mẹ Maria, Đấng đầy ân sủng, xin ban Chúa Kitô chúng con!

Một lời cầu nguyện của Đức Giáo hoàng Benedict XVI tôn vinh Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Ôi lạy Mẹ Maria, Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội, … chúng con kính chào Mẹ và kêu lên Mẹ với những lời của thiên sứ: “Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,28), cái tên đẹp nhất mà chính Thiên Chúa đã gọi Mẹ từ cõi đời đời.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là “Đấng đầy ân sủng”, Mẹ tràn đầy tình yêu Thiên Chúa ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu của Mẹ, do thiên ý Mẹ đã được tiền định là Mẹ của Đấng Cứu Chuộc và được liên kết mật thiết với Người trong mầu nhiệm cứu độ.

Trong Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ tỏa sáng ơn gọi của các môn đệ của Chúa Kitô, với ân sủng của Chúa, họ được mời gọi để trở thành các thánh và không tỳ vết nhờ tình yêu (x. Ep 1,4). Nơi mẹ tỏa sáng phẩm giá của mỗi con người luôn luôn quý giá trong con mắt của Đấng sáng tạo.

Những ai trông lên Mẹ, lạy Thánh Mẫu (Maria), sẽ không bao giờ phải lung lạc, bất kể những khó khăn của cuộc sống.

Mặc dù kinh nghiệm tội lỗi là một điều buồn phiền vì nó làm méo mó phẩm giá của con cái Thiên Chúa, bất cứ ai hướng về Mẹ đều khám phá ra vẻ đẹp của sự thật và tình yêu, đồng thời, tìm thấy con đường dẫn đến nhà của Chúa Cha.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là “Đấng đầy ân sủng”, với tiếng “xin vâng” của Mẹ với kế hoạch của Đấng Tạo Hóa, Mẹ đã mở ra cho chúng con con đường cứu độ. Xin Mẹ cũng dạy chúng con biết học ở trường của Mẹ để thưa “xin vâng (có)” với thánh ý của Chúa. Xin hãy để nó là một tiếng “xin vâng” tham dự với tiếng “xin vâng” của Mẹ, không điều kiện hoặc mờ tối, một tiếng “xin vâng” mà Cha trên trời đã muốn để sinh ra một con người mới, Chúa Kitô, Đấng Cứu độ của thế giới và của lịch sử.

Xin hãy ban cho chúng con lòng can đảm để nói “không” với những sự dối trá của quyền lực, tiền bạc, khoái lạc; với những thu nhập bất chính, tham nhũng và đạo đức giả; với sự ích kỷ và bạo lực; nói “không” với kẻ ác, vị hoàng tử giả trá của thế giới này; can đảm để nói “có” với Chúa Kitô, Đấng hủy diệt quyền năng của cái ác với sự toàn năng của tình yêu. Chúng con biết rằng chỉ có những trái tim biết quay về với tình yêu, là Thiên Chúa, mới có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là “Đấng đầy ân sủng”! Đối với tất cả các thế hệ, tên của Mẹ là một bằng chứng hy vọng chắc chắn. Vâng! Bởi vì như nhà thơ vĩ đại Dante đã viết cho chúng con là những con người bình thường rằng: Mẹ là “một nguồn hy vọng sống động” (Paradiso [Thiên Đàng], XXXIII, 12). Xin hãy cho chúng con được đến với Mẹ một lần nữa như những người hành hương tin tưởng để kín múc đức tin và sự an ủi, niềm vui và tình yêu, sự an toàn và hòa bình từ nguồn hy vọng này, suối nguồn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.

Ôi Đức Trinh Nữ  “đầy ân sủng”, … xin tỏ cho thấy Mẹ là một người mẹ hằng chăm sóc và thương xót đối với toàn thế giới, để bằng cách tôn trọng phẩm giá con người cũng như từ chối mọi hình thức bạo lực và khai thác, những nền tảng lành mạnh có thể được thiết lập cho nền văn minh tình thương.

Xin Mẹ tỏ cho thấy Mẹ là Mẹ, đặc biệt với những người đang có nhu cầu nhất: những người không có khả năng tự vệ, những người bị loại ra khỏi xã hội và bị ruồng bỏ, những nạn nhân của một xã hội thường xuyên hy sinh con người vì những mục đích và lợi ích khác.

Lạy Mẹ Maria, xin hãy tỏ lộ Mẹ là Mẹ của tất cả và xin ban cho chúng con Chúa Kitô, Đấng là niềm hy vọng của thế giới! “Xin tỏ lộ Mẹ là Mẹ (Monstra Te esse Matrem)”, ôi Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ đầy ân sủng! Amen!

Đây là một sự trích dẫn từ các tác phẩm của Đức Giáo hoàng Benedict XVI được thu thập trong Hãy để chúng con trở thành bạn hữu của Chúa Giêsu (The Word Among Us Press, 2013).

Theo the Word Among us
Prayer Resources
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.