Roma: Đức Thánh Cha tiếp Chủ tịch Microsoft Brad Smith

0

Roma: Đức Thánh Cha tiếp Chủ tịch Microsoft Brad Smith

Cùng tháp tùng có Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm viện Giáo hoàng về Sự sống

13 thánh Hai, 2019 20:24

ZENIT STAFF

“Quyền” Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Alessandro Gisotti, khẳng định rằng ngày 13 tháng Hai năm 2019 Đức Thánh Cha Phanxico đã tiếp kiến riêng Chủ tịch Microsoft, Brad Smith, tại Vatican, cùng tháp tùng có Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm viện Giáo hoàng về Sự sống.

Trong buổi gặp gỡ, ông Smith thảo luận về chủ đề trí thông minh nhân tạo để phục vụ ích chung và những hoạt động nhắm tới việc kết nối khoảng cách số (digital divide) vẫn còn tồn tại trên tầm mức toàn cầu. Trong phần kết luận, họ thông báo với Đức Thánh Cha rằng Microsoft, cùng với Hàn Lâm viện Giáo hoàng về Sự sống, sẽ thúc đẩy một giải thưởng quốc tế về đạo đức về trí thông minh nhân tạo, chủ đề của hội nghị khoáng đại 2020 của Hàn Lâm viện.

Hội nghị Khoáng đại của Hàn Lâm viện Giáo hoàng về Sự sống năm nay sẽ diễn ra tại Vatican từ 25 đến 27 tháng Hai năm 2019, để thảo luận về chủ đề, ‘Roboethics: Con người, Máy móc và Sức khỏe’, trong khi hội nghị khoáng đại 2020 sẽ tập trung về trí thông minh nhân tạo.

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 14/2/2019]

Comments are closed.