Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô – Suy niệm Chúa Nhật 14 TN, Năm C

0

Suy niệm: Gl 6,14-18

Hội thánh ở Galát đang gặp thử thách. Các tín hữu ở đó đã vui mừng tiếp nhận sứ điệp đơn giản của Phaolô: Chúa Giêsu Kitô đã chết vì tội lỗi của họ, đã sống lại vì ơn cứu độ của họ và bây giờ đang mời họ đón nhận ơn cứu độ đó thông qua đức tin và bí tích rửa tội. Nhưng sau khi Phaolô rời Galát, những người khác đến với một sứ điệp phức tạp hơn: nếu anh em không tin nhận luật của người Do Thái, đặc biệt là việc cắt bì, thì ơn cứu độ của anh sẽ không trọn vẹn. Anh em phải trở thành một người cải đạo Do Thái cũng như một Kitô hữu.

Khi Phaolô nhận được tin này, ông đã gửi một lá thư quở trách gay gắt. Phaolô hỏi: “Anh em ngu xuẩn như thế sao? Những ai có đức tin, những người ấy là con cái ông Ápraham”, chứ không chỉ là những người được cắt bì (Gl 3,3.7).

Đối với Phaolô, vấn đề đã đi vào trọng tâm của sứ điệp Phúc Âm. Nếu người Galát chấp nhận việc cắt bì, họ sẽ duy trì sự chia rẽ vốn có trước đây giữa người Do Thái và người dân ngoại mà Chúa Giêsu đã đến để hủy bỏ. Không chỉ như thế, nhưng họ sẽ dung dưỡng lời nói dối rằng Chúa Giêsu chỉ thuộc về một tầng lớp hoặc một loại người nhất định. Phaolô nói với họ: “Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô” (Gl 3,28).

Đây là một trong những sự thật mạnh mẽ nhất về đức tin của chúng ta: trong Chúa Kitô, mọi sự chia rẽ đều bị xóa bỏ. Trở thành một Kitô hữu vấn đề quyết định không phải là ai là người “ở trong” và ai là người “ở ngoài”. Cũng không có “các cấp độ” hay “các loại (giai cấp)” tín hữu khác nhau. Có tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đều là những tội nhân như nhau, được Thiên Chúa yêu thương và được tha thứ nhờ thập giá. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có chấp nhận ơn cứu rỗi này và để cho tình yêu của Thiên Chúa chữa lành trái tim chia rẽ của chúng ta cũng như biến đổi những hành động gây chia rẽ của chúng ta hay không.

Phaolô không bao giờ muốn “hãnh diện (khoe khoang)” (Gl 6,14) về bất cứ điều gì khiến ngài cảm thấy mình đặc biệt hoặc tốt hơn những người khác. Quà tặng tình yêu thương xót, giải thoát, biến đổi của Thiên Chúa đã chiếu sáng hơn mọi thứ khác. Tình yêu này có sẵn cho bạn hôm nay trong Thánh Lễ. Hãy đến và nếm thử. Hãy để tình yêu ấy phá vỡ mọi sự chia rẽ trong trái tim của bạn.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho con biết yêu thương!

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon