Thơ: Vũ Điệu Satan

0

Quyền cao chức trọng mà hèn
Chỉ vì phụ nữ mà quên công bình
Sống buông thả, chỉ biết mình
Không lo đại sự, bạc tình với dân
Thế nên bán cả nước non
Làm quà cho gái, có hèn hay không?
Hê-rô-đê, một quốc vương
Bỏ công lý bởi có lòng quỷ ma
Nữ nhân uốn éo điệu tà
Khiến cho nghiêng ngả loại vua đốn hèn
Coi chừng vũ điệu Satan
Uốn mềm mà cuốn cong thân, mất hồn
Ngày đêm vẫn xuất hiện luôn
Cả tin, nhẹ dạ, tiêu tan cuộc đời
Càng hèn càng nhát càng tồi
Càng ngu càng ác với người hiền lương

TRẦM THIÊN THU
Sáng 29-8-2019

Comments are closed.