“Người…. đã bị trao nộp vì tất cả chúng ta” – SN Chúa Nhật II Mùa Chay B

0

Suy niệm: Rm 8:31-34

Vâng, Thiên Chúa đã yêu chúng ta đến nỗi Người đã không tiếc thương Con của Người. Nhưng điều mà Thánh Phaolô không đề cập đến trong đoạn văn hôm nay là Thiên Chúa đã kiên quyết trao ban Chúa Giêsu cho chúng ta thế nào. Thánh Phaolô cũng không nói về việc chúng ta chống lại quà tặng tuyệt vời này như thế nào.

Vào Lễ Giáng Sinh, Thiên Chúa đã trao ban Con của Người cho chúng ta như một quà tặng bình an. Maria và Giuse đã vui mừng chào đón Người và một số người chăn chiên đã đón nhận Người, nhưng số còn lại của thế giới dường như đang chống lại Người. Ngay cả Hêrôđê và tất cả thành Giêrusalem kinh hãi và run sợ khi nghe tin Người ra đời (Mt 2,3).

Sau đó Chúa Cha đã trao ban Chúa Giêsu cho chúng ta như một quà tặng của sự khôn ngoan, Người công bố: “Đây là Con Yêu Dấu của Ta” (Mt 3,17). Thiên Chúa đã gửi Người đến dạy chúng ta cách sống yêu mến Người và yêu thương nhau. Nhưng thay vì đón nhận Chúa Giêsu cách khiêm tốn, chúng ta lại đặt câu hỏi về mọi động cơ của Người, đồng thời chúng ta còn cứng lòng và chậm tin.

Trên Núi Biến Hình, Thiên Chúa đã trao hiến Chúa Giêsu như một quà tặng vinh quang, Người khẳng định một lần nữa rằng: “Đây là Con Yêu Dấu của Ta”, rồi Người thêm một yêu cầu: “Hãy lắng nghe Người” (Mc 9,7). Tuy nhiên, ngay cả Phêrô cũng đã hiểu lầm quà tặng này. Ông tìm cách giữ lại vinh quang của Chúa Giêsu như một vật tưởng niệm tĩnh lặng thay vì một sự hiện diện sống động.

Thiên Chúa thậm chí đã dùng Philatô để trao ban Chúa Giêsu cho chúng ta, lần này như một quà tặng hy sinh, Philatô đã kêu lên: “Này là Người!… Các ngươi hãy nhận lấy Người và đóng đinh Người!” Thậm chí Philatô đã không biết ông đang giúp hoàn thành sứ mạng của Chúa Giêsu. Nhưng một lần nữa chúng ta lại từ chối quà tặng, chúng ta đã đáp lại: “Hãy đem hắn đi!” (Ga 19,5.6.15).

Vào Ngày Chúa Nhật Phục Sinh, Thiên Chúa lại trao ban Chúa Giêsu cho chúng ta, lần này như một quà tặng của sự tha thứ và ơn cứu chuộc. Và kể từ đó, mỗi ngày Người tiếp tục trao ban Chúa Giêsu cho chúng ta trong hình thức khiêm tốn của bánh và rượu: “Đây Chiên Thiên Chúa Đấng xóa bỏ tội trần gian”.

Chúa Giêsu ở đây. Hãy chấp nhận Người. Hãy để Người biến đổi tâm hồn bạn.

“Lạy Chúa, con không xứng đáng để lãnh nhận Chúa, nhưng Chúa vẫn ban chính mình Chúa cho con. Xin giúp con đón nhận Chúa để tâm hồn con có thể được chữa lành”.

Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/02/28/181129/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon