Tôi đã không bỏ qua điều gì khi công bố cho các bạn toàn bộ kế hoạch của Thiên Chúa – SN ngày 18.5.2021

0

Suy niệm: Cv 20: 17-27

Bạn đã bao giờ cố gắng lắp ráp một thứ gì đó thực sự phức tạp chưa? Bạn tiếp tục kiểm tra các hướng dẫn và khi bạn gặp phải điều gì đó không hợp lý, bạn sẽ cố gắng hết sức để tìm ra nó. Đôi khi bạn phải tùy cơ ứng biến, nhưng cuối cùng khi bạn làm đúng, bạn tự hào về một công việc đã hoàn thành tốt.

Trong bài đọc một hôm nay, thánh Phaolô tập họp các trưởng lão của hội thánh ở Êphêsô để nói lời từ biệt. Ngài nói với họ rằng ngài đã hoàn thành công việc của mình ở đó và sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Ngài biết rằng ngài đã cố gắng hết sức để tuân theo những chỉ dẫn của Chúa Giêsu khi ngài truyền giáo và xây dựng chúng trong đức tin. Ngài cũng biết rằng có những lúc điều bất ngờ xảy ra và ngài phải ứng biến, tin tưởng rằng Chúa Thánh Thần sẽ giúp ngài (Cv 19, 8-10; 20, 19-20).

Thật tuyệt vời khi có được sự tự tin như vậy phải không? Để biết rằng bạn đã làm tất cả những gì có thể và bạn đã cố gắng hết sức để làm theo ý muốn của Thiên Chúa chưa?

Nếu kiểu tự tin này có vẻ không thực tế, hãy nhớ lại lời Phaolô nói với các trưởng lão ở Êphêsô. Ngài chưa bao giờ tuyên bố đã hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo, nhưng ngài đã tiếp tục “tuyên bố. . . toàn bộ kế hoạch của Thiên Chúa” (Cv 20, 27). Ngài chắc chắn không có được thành công hoàn toàn ở mỗi lượt! Nhưng những gì ngài làm là nổ lực hết sức mình vào ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho ngài và để lại kết quả cho Chúa.

Nếu bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng và nói với Chúa Giêsu rằng bạn muốn dốc cả trái tim và tâm hồn để theo Ngài vào ngày hôm đó, bạn có thể bắt đầu ngày mới với sự tự tin như Phaolô đã có. Và nếu bạn cố gắng trung thành với ý định đó trong ngày, bạn có thể kết thúc một ngày trong bình an. Bạn có thể chưa làm đúng mọi thứ, nhưng bạn sẽ cố gắng. Nếu bạn đã phạm tội, bạn có thể ăn năn. Và nếu kế hoạch tốt nhất của bạn bị gián đoạn, bạn có thể trao phó chúng vào bàn tay của Thiên Chúa.

Vì vậy, hãy để thánh Phaolô cho bạn thấy hôm nay rằng chỉ cần cố gắng hết sức để cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa là đủ.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con bước theo bước chân của Chúa và tin tưởng rằng Chúa sẽ hướng dẫn và giúp đỡ con ngày hôm nay.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD 

Comments are closed.