Điều răn nào trọng nhất? – SN ngày 03.6.2021

0

Suy niệm: Mc 12, 28-34

Các học giả cho chúng ta biết rằng Luật pháp Môisen có 613 điều răn. Vì vậy, không lạ gì khi người kinh sư trong Tin Mừng hôm nay hỏi Chúa Giêsu điều răn nào là quan trọng nhất. Không giống như những người khác đã đấu trí với Chúa Giêsu vào ngày hôm đó, người này dường như không muốn lừa Chúa Giêsu hoặc đang tìm cách tránh một số mệnh lệnh của Thiên Chúa. Ông ấy có vẻ sùng đạo và trung thành, một người chân thành muốn hiểu cách tốt nhất để tôn vinh Thiên Chúa.

Chúa Giêsu trả lời bằng cách trích dẫn từ Sách Đệ Nhị Luật: “Ngươi phải kính mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức” (6, 4-5; Mc 12, 30). Khi Ngài nói rằng đó là điều răn “trọng nhất”, Ngài đang nói rằng nó bao gồm tất cả các điều răn khác. Nó không loại bỏ chúng; đúng hơn, nó là nguồn cội cho chúng. Điều răn yêu mến Chúa với tất cả những gì chúng ta bị chi phối trong mọi hoàn cảnh và mọi lựa chọn. Mọi thứ chúng ta làm đều bắt nguồn từ điều răn này.

Sau đó, Chúa Giêsu đưa ra mệnh lệnh thứ hai: “Các ngươi phải yêu mến người lân cận như chính mình” (Lv 19,18; Mc 12,31). Ngài nhắc nhở chúng ta rằng yêu mến Thiên Chúa không thể tách rời với yêu người lân cận; không có nó, tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa không trọn vẹn. Chúng ta thể hiện tình yêu thương của mình đối với Thiên Chúa một cách cụ thể bằng cách yêu thương người lân cận. Giống như điều răn trước, điều răn này không kém phần quan trọng. Nó bao gồm mọi mối quan hệ – với những người chúng ta yêu thương và với những người chúng ta cảm thấy khó để yêu thương.

Nghe những lời này, người kinh sư có thể tự hỏi: “Làm thế nào có ai có thể yêu thương một cách trọn vẹn như vậy?” Ông ấy thậm chí có thể cảm thấy bị cám dỗ để bỏ đi. Nhưng ông ấy đã không làm vậy. Ông thấy rằng Chúa Giêsu đang đặt ra trọng tâm của Lề Luật: tình yêu thương của Thiên Chúa và người lân cận cùng nhau tạo nên sự thờ phượng và sự vâng phục đích thật. Ông thấy rằng điều này đẹp lòng Thiên Chúa hơn bất cứ điều gì khác. Bạn có thể tưởng tượng tâm hồn của ông ấy nóng bừng khi Chúa Giêsu nói với ông ấy: “Ông không còn xa vương quốc của Thiên Chúa bao nhiêu nữa” (Mc 12, 33).

Bạn cũng không còn xa vương quốc của Thiên Chúa. Chúa Giêsu ở gần bạn. Ngài có tất cả ân sủng bạn cần để yêu mến Thiên Chúa và người lân cận của bạn. Ngài chúc phúc cho cả những nỗ lực chập chững trong tình yêu của bạn. Vậy bạn sẽ yêu mến “Chúa Giêsu” mà bạn gặp hôm nay như thế nào?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con yêu người lân cận như một biểu hiện của tình yêu con dành cho Chúa.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD

Comments are closed.

phone-icon