Thiên Chúa thử lòng Abraham – SN ngày 01.7.2021

0

 

Áp-ra-ham phải đối mặt với một quyết định đau đớn. Thiên Chúa yêu cầu ông hy sinh đứa con trai duy nhất của mình, Isaac, đứa con vô cùng yêu quý đã được ban cho ông và Sara khi họ về già. Liệu ông có chọn vâng lời Chúa mặc dù ông không hiểu tại sao Thiên Chúa lại đòi hỏi điều này ở ông không? Hay ông sẽ nghi ngờ rằng Thiên Chúa có đáng tin cậy không và đi theo con đường của riêng mình?

Trong suốt cuộc đời của mình, tất cả chúng ta đều đã trải qua những “thử thách” cách này hay cách khác. Các bệnh nghiêm trọng. Khó khăn về tài chính. Những mối quan hệ tan vỡ. Trong những tình huống này và những tình huống khác, đức tin của chúng ta có thể bị thử thách nghiêm trọng. Nhưng giống như Áp-ra-ham, chúng ta cũng có một sự lựa chọn. Liệu chúng ta có chọn tin vào một Thiên Chúa luôn giữ lời hứa của mình không? Liệu chúng ta có chọn trung thành với Ngài không? Hay chúng ta sẽ nghi ngờ rằng Ngài không đáng tin cậy và đi theo con đường riêng của chúng ta?

Trong những tình huống như vậy, không nhất thiết phải là một quá trình nhanh chóng và dễ dàng để đi đến điểm nói xin vâng với Chúa. Nó có lẽ cũng không nhanh chóng và dễ dàng đối với Áp-ra-ham. Không khó để tưởng tượng những gì ông có thể đã nghĩ khi bước lên núi. Chắc hẳn chỉ có con người mới đặt câu hỏi về lòng tốt của Thiên Chúa và chiến đấu với những gì mình phải làm. Nhưng bất cứ điều gì Áp-ra-ham nghĩ hay cảm thấy, ông đều chọn vâng lời.

Và khi Áp-ra-ham nghe tiếng từ trời gọi mình, ôi, hẳn ông cảm thấy nhẹ nhõm! Mạng sống của đứa con trai yêu quý của ông đã được cứu thoát. Nhưng Áp-ra-ham chắc hẳn cũng đã cảm thấy vui mừng khi khám phá ra Thiên Chúa trung tín như thế nào trong thời gian thử thách này.

Hôm nay, hãy dành một chút thời giờ và suy gẫm về một thử thách về niềm tin trong cuộc sống của bạn. Sau đó, hãy suy nghĩ về cách bạn đã phản ứng với nó. Khi bạn bị cám dỗ để nghi ngờ, hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho ân sủng để tin cậy vào sự tốt lành và quan phòng của Ngài. Sau đó, hãy chọn tin rằng Ngài là một Thiên Chúa luôn đáng tin cậy và luôn giữ lời hứa của mình.

Lạy Chúa, con tin rằng Chúa là Đấng trung tín! Con sẽ tin tưởng và vâng phục Chúa.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD

Comments are closed.