Tôi đến không phải để hủy bỏ mà là để hoàn thành – SN ngày 9.6.2021

0

Suy niệm: Mt 5:17-19

Khi một người đàn ông và một người phụ nữ đến với nhau trong hôn nhân, hai điều xảy ra cùng một lúc. Thứ nhất, người đàn ông “lìa bỏ cha mẹ và gắn bó với vợ mình”. Và thứ hai, “hai người trở thành một thân thể” (St 2, 24). Hành động gấp đôi này là bỏ lại điều tốt vì lợi ích thậm chí còn tốt hơn là một cách để hiểu những lời của Chúa Giêsu nói về luật Môisen trong Tin mừng hôm nay.

Mỗi người chồng và người vợ đều mang theo những kinh nghiệm trong quá khứ của họ vào cuộc hôn nhân của họ, và họ cùng nhau xem họ là ai và những gì họ đã học được và tạo ra điều gì đó độc đáo từ đó: một gia đình mới. Họ không xóa bỏ quá khứ của họ hoặc con người họ đã từng là. Họ lấy những gì tốt đẹp từ nó và bỏ lại những gì không còn thích hợp nữa. Tất cả những gì họ đã học được tìm thấy sự hoàn thiện của nó trong cuộc sống mà họ cùng nhau rèn luyện. Theo thời gian, họ nuôi dạy con cái của mình để sống theo cuộc sống mới mà họ đã tạo ra.

Tương tự như vậy, khi Chúa Giêsu trở thành một con người, Ngài kết hợp chính mình với nhân loại chúng ta một cách mãnh liệt và mật thiết. Và bằng cách làm như vậy, Ngài đã lấy tất cả những gì dân Israel của Ngài đã học được và tất cả những gì họ đã trở thành và tạo ra một cái gì đó mới từ đó: gia đình của Giáo hội. Bằng cách hiến thân trên thập tự giá, Ngài đã hoàn thành trọng tâm của lệnh truyền yêu mến Thiên Chúa và người lân cận, ngay cả khi Ngài cho phép chúng ta làm điều tương tự. Và bằng cách ban cho chúng ta các bí tích Rửa tội và Thánh Thể, Ngài đã biến đổi các truyền thống tế lễ súc vật và cắt bì. Kết quả? Con cái của Thiên Chúa, những người chiếu sáng ánh sáng của mình cho toàn thế giới.

Trong các bài đọc Tin mừng trong vài ngày tới, Chúa Giêsu sẽ trình bày những gì Ngài muốn cuộc sống trong gia đình mới của Ngài sẽ như thế nào: sự hòa giải giữa anh chị em, thân thiện với nhau, sự thanh khiết trong hôn nhân, và tình yêu đối với kẻ thù của chúng ta. Tất cả những điều này thoạt nghe có vẻ đáng sợ. Nhưng hãy luôn nhớ rằng: bạn là một phần của một gia đình mới. Bạn là một “thụ tạo mới” trong Đức Kitô (2 Cr 5,17)! Điều đó có nghĩa là bạn là người thừa kế tất cả ân sủng bạn cần để sống cuộc sống mà Chúa Giêsu đã kêu gọi bạn. Vậy bạn sẽ thực hiện mục đích và ý định của luật pháp Thiên Chúa ngày nay như thế nào?

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con trở thành một thụ tạo mới và đưa con vào gia đình của Chúa!

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD

Comments are closed.

phone-icon