Thánh Giuse “Người Cha làm việc”

0

1. “Người Cha làm việc” và vấn đề việc làm trong Giáo Hội và thế giới hôm nay

(a) Việc làm và Giáo Hội

Tương quan với việc làm là một khía cạnh diễn tả Thánh Giuse một cách đặc trưng, và đã được nêu rõ khởi từ Thông điệp xã hội đầu tiên, Rerum Novarum, của Đức giáo hoàng Lêô XIII.

Thánh Giuse là một người thợ mộc, đã làm việc một cách liêm chính, để bảo đảm việc muôi sống gia đình. Đức Giêsu đã học từ nơi ngài giá trị, phẩm giá và niềm vui của sự việc đầy ý nghĩa: “ăn miếng bánh, hoa trái của việc làm”.

(b) Việc làm và thế giới hôm nay

Vào thời đại của chúng ta, việc làm dường như một lần nữa nêu ra một vấn đề xã hội cấp bách, và tình trạng thất nghiệp có lúc đạt đến những mức độ quá lớn, cả ở những quốc gia mà người ta đã từng sống một mức độ thịnh vượng trong nhiều thập kỷ.

Vì vậy, cần thiết phải hiểu được, với ý thức được đổi mới, ý nghĩa của việc làm, vốn đem lại phẩm giá và Thánh Giuse của chúng ta là vị bổn mạng mẫu mực.

2. “Người Cha làm việc” và “Nước Cha trị đến”

Việc làm trở thành sự tham dự vào chính công trình cứu chuộc, thành cơ hội để thúc đẩy Nước Trời mau đến, để phát triển những tiềm năng và những phẩm chất cá nhân, bằng cách đưa chúng vào việc phục vụ xã hội và sự hiệp thông. Việc làm trở thành cơ hội của sự thể hiện, không chỉ cho bản thân, nhưng nhất là cho hạt nhân nguyên thủy của xã hội, vốn là gia đình.

Một gia đình nơi đó thiếu việc làm, sẽ dễ bị rơi vào những khó khăn, những căng thẳng, những rạn nứt và cả những cám dỗ bị truyệt vọng và làm tuyệt vọng của sự tan vỡ. Làm sao chúng ta có thể nói về phẩm giá con người, mà lại không muốn bảo đảm cho mọi người và cho từng người, khả thể của một sự tồn tại xứng đáng?

3. “Người Cha lam việc” và cuộc khủng khoảng của thời đại chúng ta

Một người làm việc, dù việc của người này là gì, đều đang cộng tác với chính Thiên Chúa, và trở nên một chút người tạo dựng nên thế giới đang vây quanh. Cuộc khủng hoảng của thời đại chúng ta, vốn là một cuộc khủng khoảng kinh tế, xã hội, văn hóa và tâm linh, có thể biểu thị cho mọi người, một lời kêu gọi tái khám phá giá trị, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc làm, để làm phát sinh một “tình trạng bình thường” mới mẻ, theo đó không ai bị loại trừ. Việc làm của Thánh Giuse nhắc nhở chúng ta rằng, chính Thiên Chúa làm người, đã không coi thường làm việc.

Mất việc làm, vốn tác động đến nhiều anh em và chị em, tình trạng này tăng lên trong thời gian vừa qua do cơn đại dịch Covid-19, phải trở thành lời nhắc nhở duyệt lại những ưu tiên của chúng ta.

Chúng ta hãy cầu xin Thánh Giuse người lao động, để cho chúng ta có thể tìm ra những con đường, khiến chúng ta nói lên được rằng: không người trẻ nào, không một người nào, không gia đình nào mà không có việc làm !

 Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Comments are closed.